Historicidagen

Inclusieve geschiedenis

Groningen

De Historicidagen worden dit jaar in Groningen gehouden, op initiatief van KNHG in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Drie dagen vol inspirerende lezingen, debatten en workshops over alle mogelijke aspecten van geschiedbeoefening nu, voor alle historici: studenten, docenten, onderzoekers, historici werkzaam in archieven, musea, erfgoed, zzp-ers, kunsthistorici en publiekshistorici.

Het thema van de Historicidagen 2019 is Inclusieve geschiedenis.

Nog steeds zijn er in- en uitsluitingsmechanismes op allerlei niveau’s werkzaam in ons vak met consequenties voor de verhalen die daaruit voortkomen. Wie schrijft er welke geschiedenis, met welke bronnen die al dan niet in officiële archieven bewaard zijn gebleven? Waarom spreken we bijvoorbeeld niet over mannengeschiedenis maar wel over vrouwengeschiedenis? Gaat zwarte geschiedschrijving alleen over slavernij en bestaat er een niet-koloniale ‘vaderlandse geschiedenis’?

Met deze keuze willen de Historicidagen 2019 aandacht vragen voor identificaties en geschiedenis zonder identiteit op te vatten als iets essentialistisch. De Historicidagen 2019 zoeken de diversiteit op: in deelnemers, publiek, programma en presentatievormen.

Het voorlopige programma kunt u via deze link vinden.
Aanmelden is mogelijk tot 31 juli. Via deze link kunt u meer vinden over de inschrijving en tarieven.