Open Kerkendag 2019

In Noord-Brabant en Zeeland

Dit jaar vindt de tweede editie van de Open Kerkendag plaats. Het doel is dat zoveel mogelijk mensen kennismaken met kerkgebouwen. Alleen door een kerkgebouw te leren kennen kan er gezamenlijk voor worden gezorgd dat ze voor de toekomst behouden blijven.

Als gevolg van de ontkerkelijking komen steeds meer kerkgebouwen leeg te staan. Daar moet een nieuwe toekomst voor gevonden worden. Tegelijk blijven veel kerken ‘in functie’ als godshuis. Wat de bestemming ook is, kerkgebouwen vormen in veel dorpen en stadswijken het belangrijkste materieel erfgoed en herkenningspunt. Er is vrijwel niemand die wil dat deze gebouwen verdwijnen. Maar om daar zorg voor te kunnen hebben is het nodig kerken beter te leren kennen.

Precies daar richt de tweede Open Kerkendag zich op. Deelnemende kerken, herkenbaar aan een speciale vlag, zetten de deuren open en heten iedereen welkom. Nogal wat kerken organiseren speciale programma’s zoals rondleidingen en exposities. Zo ging het twee jaar geleden met de eerste Open Kerkendag in Brabant ook. Dat was een groot succes dat vroeg om een vervolg.

Meer informatie over de stichting
Voor de organisatie van de tweede Open Kerkendag is de Stichting Open Kerken opgericht. De voorzitter is Lilian Grootswagers uit Kaatsheuvel, Europees specialist in het behoud van religieus erfgoed, zij is lid van de Brabantse Hoeders en initiatiefnemer van de eerste Brabantse Open Kerken Dag. Deze organisatie is in de stichting Open Kerken vertegenwoordigd, samen met het bisdom Den Bosch, het bisdom Breda en de PKN. Samen organiseren ze de tweede Open Kerkendag.

Wilt u deelnemen als kerk?
De organisatie nodigt alle parochies en kerkelijke gemeentes in Brabant en Zeeland uit om mee te doen. In 2017 waren er 200 kerken die meededen aan de eerste Open Kerkendag. Aanmelden via info@openkerkendag.nl, ter attentie van Britt Jennissen. Dit mailadres kan ook worden gebruikt voor het verkrijgen van meer informatie. Zie ook www.openkerkendag.nl. Op deze website staat tevens informatie over het programma en wat er bij u in de buurt te doen is.