Capacity Building Days 2019

Erfgoed Brabant is een van de organisatoren van de Capacity Building Days 2019 van 17 tot en met 20 juni 2019 in Athene, Griekenland. Tijdens deze 3-daagse conferentie gaan jonge professionals uit 14 verschillende landen met elkaar in gesprek over thema’s als Urban-led Heritage, Rural-led Heritage, Heritage and Activism, Heritage and Social Inclusion and Contested Heritage. Wetenschappelijke inzichten en praktijkkennis worden met elkaar verbonden tijdens werksessies en interdisciplinaire gesprekken. De Capacity Building Days hebben als doel om intergenerationale kennisuitwisseling te bevorderen, de positie van jongeren in het Europese erfgoedveld te versterken en een Europees netwerk te creëren van jonge erfgoedprofessionals, studenten en vrijwilligers in de erfgoedsector.

Meer informatie over dit project kunt u vinden via deze link.