Subsidie: Stimulans publieksbereik musea en theaters

De provincie Noord-Brabant stelt € 1.000.000,- beschikbaar in de subsidieregeling 'Stimulans publieksbereik musea en theaters'. Tot 1 april 2024 kunnen geregistreerde musea gebruik maken van deze regeling. Projecten die bedoeld zijn om ‘andere’ publieksgroepen te bereiken kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage van € 10.000,-.

De provincie Noord-Brabant wil graag zoveel mogelijk Brabanders laten genieten van kunst en cultuur. Om dit doel te bereiken is er financiële ondersteuning voor musea en theaters beschikbaar gesteld via de subsidieregeling ‘stimulans publieksbereik musea en theaters’. Musea die gebruik maken van deze regeling kunnen een eenmalige bijdrage van € 10.000,- ontvangen vanuit de provincie.

Inhoudelijke richtlijnen: een divers publiek

De regeling is bedoeld om zoveel mogelijk Brabanders de kans te geven om te genieten van kunst en cultuur. Projecten die bijdragen aan dit doel maken kans op financiering binnen deze regeling. Maak binnen je projectplan duidelijk welke, voor jullie nieuwe, publieksgroepen jullie met het project willen bereiken.

De provincie Noord-Brabant wil via deze regeling extra inzetten op projecten waarin diversiteit en inclusie een rol speelt, of projecten waarin (bestaande) samenwerkingsverbanden verder uitgediept worden. Ook belangrijk is het inzetten van de Code Diversiteit en Inclusie.

Benieuwd naar voorbeelden en inspiratie? Op de website van de provincie Noord-Brabant staan onderaan drie mooie voorbeelden.

Voorwaarden

 • Deze regeling is bedoeld voor Brabantse musea die geregistreerd zijn in het Museumregister of voor theaters die lid zijn van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties.
 • In het project staan publieksgroepen uit de eigen regio centraal.
 • Het project wordt in de provincie Noord-Brabant uitgevoerd.
 • Het project mag niet voor 1 januari 2024 begonnen zijn. Het project wordt uiterlijk 31 december 2025 afgerond.
 • Het project mag nog niet eerder financiering vanuit de provincie Noord-Brabant ontvangen hebben.
 • De financieringsbijdrage van de provincie mag niet gebruikt worden voor een verbouwing of voor de reguliere exploitatie.
 • Bij de aanvraag moet je een KvK-nummer aanleveren, een Nederlands rekeningnummer en bankafschrift (niet ouder dan één maand).

Aanvragen

Aanvragen binnen deze subsidieregeling kan via de website van de provincie Noord-Brabant. Hiervoor moet je een projectplan en communicatieplan aanleveren. Omdat de bijdrage van de provincie is vastgesteld op € 10.000,-, is een begroting niet nodig.

 • Maak in je projectplan duidelijk hoe de bijdrage van de provincie helpt om nieuwe doelgroepen te betrekken.
 • Maak duidelijk hóe je nieuwe publieksgroepen gaat betrekken, die tot dan toe niet tot het reguliere publiek kunnen worden gerekend.
 • Besteed in je projectplan aandacht aan de manier waarop je aandacht besteedt aan diversiteit en inclusie, bij het verbreden van publieksbereik.
 • Wordt er samengewerkt met andere organisaties? Leg dan uit hoe deze samenwerking eruit ziet en wat hiervan de meerwaarde is.

Maak in een apart document ook een communicatieplan waarin duidelijk wordt hoe de nieuwe doelgroep aangesproken wordt.