Training erfgoedwijsheid PO

Meer leren over erfgoedwijs denken.

Voor leerkrachten, docenten en erfgoedinstellingen.

Om leerlingen erfgoedwijs te maken - in de klas, op locatie of in een erfgoedinstelling – is het belangrijk ook zelf goed het erfgoedwijze denken en de mogelijkheden daarvan te begrijpen. Het is immers meer dan het uiten van ieders mening. Het gaat erover dat je samen meer op meta-niveau kijkt naar het krachtenveld aan belangen en emoties die er rondom erfgoed kunnen zijn. In deze training leer je meer over erfgoedwijs denken en hoe je de lessen van Erfgoedwijzer met de klas kunt inzetten.

De training geeft inzicht in:

  • wat de meerwaarde is van erfgoedwijsheid;
  • wat erfgoedwijsheid kan betekenen voor leerlingen;
  • het belang van gespreksvoering en respectvolle dialoog;
  • welke tools handig zijn om erfgoedwijze lessen te geven;
  • hoe je zelf erfgoedwijze lessen maakt óf het onderdeel van een educatief programma kan laten zijn;
  • hoe je op een erfgoedwijze manier naar een collectie kan kijken.

De training bestaat uit meerdere modules die naar wens met elkaar kunnen worden gecombineerd.

Over Erfgoedwijzer met de klas

Het project Erfgoedwijzer in de klas is ontwikkeld in de periode 2020-2023 in samenwerking met een expertisegroep waarin de volgende organisaties deelnamen: Landschap Erfgoed Utrecht, Reinwardt Academie, Imagine IC, Plein C, Erfgoed Brabant, Erfgoed Gelderland, Erfgoedhuis Zuid Holland, Nationaal Militair Museum, basisschool Delteykschool, Marnix Academie Utrecht en zzpers Jacquelien Vroemen en Jolijn Rietbergen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft het project mede gefinancierd.