Erfgoed en burgerschap in het Voortgezet Onderwijs

Gratis

Scholing voor intermediairs en docenten in het VO

Erfgoededucatie kan goed ingezet worden om handen en voeten te geven aan burgerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs.Wat betekent burgerschap voor jouw school of vak? Aan welke leerdoelen erfgoededucatie kun je gecombineerd met burgerschapsdoelen werken? Hoe krijg je door middel van erfgoededucatie een burgerschapsproject of les van de grond?

In deze scholing krijg je inzicht in hoe erfgoededucatie en burgerschapsonderwijs zich tot elkaar verhouden verhouden en welke kansen er liggen. Je krijg je grip op de wijze waarop erfgoed binnen burgerschapsonderwijs ingezet kan worden met praktische tips voor de eigen praktijk.

Heb je interesse in mogelijkheden voor jouw werkveld of wil je meedenken over erfgoed en burgerschap? Neem contact met ons op!