Wandelroots

Tijdens 'Wandelroots' ontwerpen de leerlingen van het Peellandcollege met elkaar een wandelroute door Deurne voor bezoekers.

'Wandelroots' is een project waarbij het Peelland college in Deurne intensief samenwerkt met intermediair Marieke Scharroo van Museum de Wieger en de heemkundekring in Deurne. De eigen omgeving van de leerling, lokaal erfgoed, wordt in dit project ingezet voor persoonlijke betekenisgeving en cultuureducatie. Erfgoed Brabant geeft hierbij advies en scholingen aan VO docenten op het gebied van erfgoededucatie.

Tijdens 'Wandelroots' ontwerpen de leerlingen met elkaar een wandelroute door Deurne voor bezoekers. Ze bezoeken eerst zelf verschillende erfgoedlocaties in Deurne, doen onderzoek naar een uitgekozen plek en ontdekken wat deze plek voor hen persoonlijk betekent. Deze persoonlijke betekenis zetten ze om in een creatieve VR-beleving voor de uiteindelijke bezoekers van de wandelroute.

Na Meet up Meierijstad is 'Wandelroots' een mooi voorbeelden van erfgoededucatie vanuit de eigen omgeving van de leerling. En vakoverstijgend!

Marieke Scharroo, intermediair:

Door erfgoed te koppelen aan VR- techniek die leerlingen wel kennen als gebruiker, maar niet als maker, bekijken leerlingen hun eigen culturele omgeving letterlijk met een andere bril. Ik hoop dat deze manier van werken impact heeft op de waardering voor lokaal cultureel erfgoed en wat erfgoed voor mensen kan betekenen. 

Door Erfgoed Brabant kreeg het project inhoudelijk meer diepgang waardoor de onderwijswaarde echt werd vergroot. Niet alleen voor de leerlingen maar ook voor de docenten. Hun workshop aan een deel van het docententeam zorgde ervoor dat docenten nu veel beter begrijpen wat erfgoededucatie is en hoe je hier handen en voeten aan kan geven in de les.”

Paulien van der Schoor, CKV docent en cultuurcoördinator Peellandcollege Deurne:

Door projecten te organiseren met lokale partijen raken leerlingen meer betrokken en krijgen daardoor meer waardering voor hun eigen omgeving.

Erfgoed Brabant heeft gezorgd voor meer diepgang en door de workshop betekenisgeving voor docenten kunnen wij de leerlingen nog beter begeleiden.”

Lees meer over het project in het weekblad voor Deurne.

Ook een lokaal project opstarten? Neem dan contact op met Imke Donkers.