Kristel Doreleijers en Jos Swanenberg - Lezing 1

Kristel Doreleijers

Kristel Doreleijers studeerde Nederlands en Taalwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Momenteel is ze werkzaam als promovenda taalkunde bij Tilburg University en het Meertens Instituut. Kristel doet onderzoek naar taalvariatie en taalverandering in het Nederlands en de dialecten van Noord-Brabant. Daarmee is ze ook verbonden aan de Erfgoed Brabant Academie in ’s-Hertogenbosch en aan de werkgroep Brabanders en hun taal. Naast haar onderzoek besteedt Kristel veel aandacht aan wetenschapscommunicatie, onder andere als een van de Faces of Science van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Tekst loopt door onder de foto.

Foto Kristel Doreleijers

Kristel Doreleijers

Jos Swanenberg

Jos Swanenberg is hoogleraar Diversiteit in taal en cultuur in Brabant aan de Tilburg University en onderzoeker aan het Meertens Instituut in Amsterdam. 

Jos Swanenburg leest voor tijdens Erfgoedontmoeting in de Efteling. Foto: Erfgoed Brabant.

Jos Swanenberg

Alle rechten voorbehouden

Lezing 'Is er toekomst voor het Brabants? Streektaal in Noord-Brabant, vroeger, nu en straks'