Netwerk intermediairs en consulenten VO

Erfgoed Brabant coördineert mede het netwerk voor alle VO-consulenten en intermediairs in de provincie.

In Noord-Brabant is er al jaren een belangrijke infrastructuur die scholen ondersteunt bij het vormgeven van hun cultuureducatie: de intermediairs en consulenten cultuureducatie. De meeste gemeenten in Brabant hebben een organisatie waar één of meerdere intermediairs of consulenten werken. Zij zijn hét lokale aanspreekpunt op het gebied van cultuureducatie, waaronder erfgoededucatie. 

De infrastructuur is van oudsher opgezet om het basisonderwijs te ondersteunen. Maar een heel aantal intermediairs en consulenten is werkzaam voor het voortgezet onderwijs. Zij vormen een belangrijke schakel tussen vragen uit het VO en de culturele aanbieders en erfgoedinstellingen in de omgeving.

Netwerk

Vanaf 2022 faciliteren Erfgoed Brabant en Kunstloc Brabant het samenvoegen van twee bestaande netwerken voor deze consulenten en intermediairs tot één gezamenlijk netwerk. Drie keer per jaar worden bijeenkomsten van het netwerk georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn gericht op inspiratie, intervisie en netwerkvorming. We houden je op de hoogte over het netwerk en de bijeenkomsten.

Bijeenkomsten

De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 13 september 2022 van 10:00u - 12:30u in de LocHal in Tilburg. Meer informatie volgt.

Meer weten over het netwerk of vragen over het voorgezet onderwijs? Neem contact op met Imke Donkers.

Intermediairs werken met de prakkezeerkaarten bijeenkomst Fotograaf: Imara Angulo Vidal.

Intermediairs werken met de Prakkezeerkaarten van Erfgoed Brabant tijden een bijeenkomst. Foto Imara Angulo Vidal voor Kunstloc Brabant.

Alle rechten voorbehouden