Inspiratiedag Nationale Archeologiedagen & startbijeenkomst Community Archaeology in Rural Environments (CARE)

Gemeenschapsarcheologie in het Groene Woud

| Best

CARE Nederland en Erfgoed Brabant nodigen u van harte uit voor de inspiratiedag van de Nationale Archeologiedagen in Noord-Brabant, tevens de startbijeenkomst van het internationale project Community Archaeology in Rural Environments (CARE).

Kennismaken met gemeenschapsarcheologie
Wat kunnen lokale bewoners betekenen voor archeologisch erfgoed en wat kan erfgoed betekenen voor lokale gemeenschappen? In vier landen gaan bewoners, onder leiding van een archeologisch onderzoeksteam, aan de slag met onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van hun dorp. Het lokale erfgoed staat centraal in dit onderzoek, maar daarnaast wordt ook bekeken hoe gemeenschapsarcheologie kan bijdragen aan het verbinden van mensen in hun dorp.

Inspiratie: lokaal, regionaal en internationaal
Lokale, regionale en internationale sprekers vertellen u in het inspirerende programma over het thema gemeenschapsarcheologie. Wat is een erfgoedgemeenschap? Wat houdt gemeenschapsarcheologie in? Welke onderzoeksvragen staan centraal in de CARE projecten?

In Engeland heeft men inmiddels ruime ervaring met het actief betrekken van publiek bij onderzoek. Dr. Carenza Lewis (UK), projectleider van CARE en bekend van populaire archeologie programma’s als Time Team, spreekt over de manier waarop community archaeology nieuwe ontdekkingen mogelijk maakt, maar ook de interesse in de eigen geschiedenis versterkt en de gemeenschapszin kan bevorderen. 

Dr. Pavel Vařeka (CZ) spreekt over de bijzondere situatie in de oude dorpen van het voormalige Sudetenland, waar -na de verdrijving van de oude bevolking - nu een nieuwe, jonge gemeenschap woont. Omdat de historische wortels hier zijn afgesneden, laat het goed de rol en de waarde van erfgoed in een dorpsgemeenschap zien.


Programma
12.30 - 13.00 uur: Inloop

13.00 - 13.10 uur: Opening Inspiratiedag Nationale Archeologiedagen Noord-Brabant, Patrick Timmermans (directeur-bestuurder Erfgoed Brabant)

13.10 - 13.25 uur: De rol van lokale erfgoedverenigingen in archeologie, Harrie van Vroenhoven (Erfgoedvereniging Dye van Best)

13.25 - 13.40 uur: Perspectief op nut en noodzaak van burgerwetenschap vanuit heemkunde, Tonnie van de Rijdt (voorzitter Archeologische Vereniging Kempen en Peelland)

13.40 - 14.10 uur: Community Archaeology in the United Kingdom, Carenza Lewis (projectleider CARE UK)

14.10 - 14.30 uur: Pauze

14.30 - 14.45 uur: Gemeenschapsarcheologie in Het Groene Woud: doel en aanpak van CARE in onze regio, Johan Verspay (Universiteit van Amsterdam/ University of West Bohemia)

14.45 - 15.00 uur: Uprooted communities and abandoned villages. The case of the Sudetenland (CZ) Pavel Vareka (University of West Bohemia, Pilsen)

15.00 - 15.15 uur: Erfgoed in het Groene Woud, Jeroen Naaijkens [vice-voorzitter Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud]

15.15 - 15.40 uur: Aftrap CARE in het Groene Woud door Henri Swinkels (Gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur, Provincie Noord-Brabant)

15.40 - 17.00 uur: Afsluiting en borrel 

Aanmelden
De inspiratiedag is gratis toegankelijk. Wilt u er bij zijn? Graag ontvangen wij dan uw aanmelding uiterlijk woensdag 24 april 2019 via info@erfgoedbrabant.nl.

Media