Inspiratiedag Nationale Archeologiedagen & startbijeenkomst Community Archaeology in Rural Environments (CARE)

Gemeenschapsarcheologie in het Groene Woud

| Best

CARE Nederland en Erfgoed Brabant nodigen u van harte uit voor de inspiratiedag van de Nationale Archeologiedagen in Noord-Brabant, tevens de startbijeenkomst van het internationale project Community Archaeology in Rural Environments (CARE).

Kennismaken met gemeenschapsarcheologie
Wat kunnen lokale bewoners betekenen voor archeologisch erfgoed en wat kan erfgoed betekenen voor lokale gemeenschappen? In vier landen gaan bewoners, onder leiding van een archeologisch onderzoeksteam, aan de slag met onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van hun dorp. Het lokale erfgoed staat centraal in dit onderzoek, maar daarnaast wordt ook bekeken hoe gemeenschapsarcheologie kan bijdragen aan het verbinden van mensen in hun dorp.

Inspiratie: lokaal, regionaal en internationaal
Lokale, regionale en internationale sprekers vertellen u in het inspirerende programma over het thema gemeenschapsarcheologie. Wat is een erfgoedgemeenschap? Wat houdt gemeenschapsarcheologie in? Welke onderzoeksvragen staan centraal in de CARE projecten?

In Engeland heeft men inmiddels ruime ervaring met het actief betrekken van publiek bij onderzoek. Dr. Carenza Lewis (UK), projectleider van CARE en bekend van populaire archeologie programma’s als Time Team, spreekt over de manier waarop community archaeology nieuwe ontdekkingen mogelijk maakt, maar ook de interesse in de eigen geschiedenis versterkt en de gemeenschapszin kan bevorderen. 

Dr. Pavel Vařeka (CZ) spreekt over de bijzondere situatie in de oude dorpen van het voormalige Sudetenland, waar -na de verdrijving van de oude bevolking - nu een nieuwe, jonge gemeenschap woont. Omdat de historische wortels hier zijn afgesneden, laat het goed de rol en de waarde van erfgoed in een dorpsgemeenschap zien.


Programma
12.30 - 13.00 uur Ontvangst met koffie en thee

13.00 - 13.10 uur Opening Inspiratiedag Nationale Archeologiedagen Noord-Brabant
Patrick Timmermans (Erfgoed Brabant)

13.10 - 13.25 uur De rol van lokale erfgoedverenigingen in archeologie
Harrie van Vroenhoven (Erfgoedvereniging Dye van Best)

13.25 - 13.40 uur De waarde van burgerwetenschap
Tonnie van de Rijdt (Archeologische Vereniging Kempen en Peelland)

13.40 - 14.10 uur Community Archaeology in the United Kingdom
prof. Carenza Lewis (University of Lincoln, Lincoln UK)

14.10 - 14.30 uur Pauze

14.30 - 14.45 uur Gemeenschapsarcheologie in Het Groene Woud: doel en aanpak van CARE in onze regio
Johan Verspay (Universiteit van Amsterdam/University of West Bohemia)

14.45 - 15.00 uur Erfgoed en Landschap als drager van regionale identiteit
Jeroen Naaijkens (Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud)

15.00 - 15.15 uur Het belang van archeologie voor het dorp en zijn bewoners
Marc van Schuppen (Wethouder o.a. Cultureel Erfgoed gem. Best)

15.15 - 15.30 uur Aftrap CARE in het Groene Woud
Henri Swinkels (Gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur, Noord-Brabant)

15.30 - 17.00 uur Afsluiting en borrel

Aanmelden
De inspiratiedag is gratis toegankelijk. Wilt u er bij zijn? Graag ontvangen wij dan uw aanmelding via info@erfgoedbrabant.nl.

Media