Archeologische Voorjaarsstudiedag NBAG & Brabants Heem

Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant

| Eindhoven

Het onderwerp van deze studiedag gaat over synthetiserend onderzoek naar locatiekeuze en bewoningsdynamiek tussen 1500 v. Chr. en 1500 n. Chr. op basis van archeologisch onderzoek in het Malta-tijdperk.

Het NBAG organiseert samen met Brabants Heem de archeologische Voorjaarsstudiedag op zondag 14 april 2019 in het Erfgoedhuis te Eindhoven. Het thema van de studiedag is:
Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant. 

Het onderwerp van deze studiedag gaat over synthetiserend onderzoek naar locatiekeuze en bewoningsdynamiek tussen 1500 v. Chr. en 1500 n. Chr. op basis van archeologisch onderzoek in het Malta-tijdperk. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het project Oogst voor Malta dat in 2012 door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is gestart. Een belangrijk doel van dit onderzoek was om de grote hoeveelheid data uit met name gravend archeologisch onderzoek in samenhang te presenteren en te interpreteren. De synthese van 3000 jaar locatiekeuze en bewoningsdynamiek in oostelijk Noord-Brabant en Weert-Nederweert is gebaseerd op 850 Malta-rapporten over gravend archeologisch onderzoek uit de periode 1997-2014. De onlangs verschenen omvangrijke publicatie is de basis van deze studiedag. Tijdens deze studiedag zullen de nieuwe inzichten aan u worden gepresenteerd.

Het programma ziet er als volgt uit: 

  • Inleiding door Eugene Ball; Inleiding op het Oogst voor Malta-project locatiekeuze en bewoningsdynamiek in de late prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen.
  • Lezing 1 door Leo Tebbens; Locatiekeuze en bewoning. Bodemkundige inzichten.
  • Lezing 2 door Henk van Haaster; Het botanische landschap. Late prehistorie-middeleeuwen
  • Lezing 3 door Theo de Jong; Archeozoölogie. Van vroege prehistorie tot nieuwe tijd
  • Lezing 4 door Richard Jansen; Zwervende erven? Bewoning van het zandgebied in de late prehistorie
  • Lezing 5 door Ria Berkvens; De Romeinen in oostelijk Noord-Brabant: deel van een wereldrijk
  • Lezing 6 door Antoinette Huijbers; Bewoning, landschap en samenleving in de middeleeuwen 500-1600 n.Chr.

Bekijk het programma en de uitnodiging hier en meldt u aan via dit formulier.