Erfgoedcollege 3: De strijd om de Brabantse identiteit

Laat u inspireren door de Erfgoedcolleges

| 's-Hertogenbosch
€15,- per college €45,- voor de hele reeks

In het voorjaar van 2019 staan er weer vier interessante colleges op het programma. Rode draad door deze Erfgoedcolleges vormen historische oorlogen en conflicten die grote impact hebben gehad op Brabant en de Brabanders.

In het Interbellum, de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog, woedde er een strijd om regionale, en dus ook Brabantse identiteit. Deze werd voor een groot deel uitgevochten in de wereld van kunst, cultuur en wetenschap. We verkennen deze strijd aan de hand van twee opmerkelijke hoogleraren uit deze periode, die in hun onderzoek een verband legden tussen ras, taal, cultuur en identiteit.


Jos Swanenberg (Leerstoel Diversiteit in taal en cultuur in Brabant, Tilburg University en Erfgoed Brabant) behandelt leven en werk van prof.  Jac. van Ginneken (geboren te Oudenbosch) en zijn leerling, prof. Toon Weijnen (Fijnaart). Van Ginneken was een gerenommeerd taalwetenschapper die verbanden wilde leggen tussen taal en volksaard. Hij ging daarin zover om ras te verbinden met taal en cultuur, wat hem na de oorlog natuurlijk niet in dank werd afgenomen. Toon Weijnen zette de dialectstudie in Nederland en vooral Noord-Brabant op de kaart. In zijn jonge jaren probeerde hij dialectverschillen te verklaren met de geschiedenis van en de volkscultuur in verschillende streken.


Wouter Loeff en Robin Hoeks (Erfgoed Brabant) vertellen over taalwetenschapper en folklorist Jos. Schrijnen, hoogleraar, priester en tijdgenoot van Jac. van Ginneken. Schrijnen nam met zijn werk deel aan het debat over de Brabantse identiteit. Voor hem was regionale identiteit onlosmakelijk verbonden met ras. Schrijnen en Van Ginneken richtten samen de RK Universiteit in Nijmegen op, maar er ontstond al gauw wrevel tussen hen. Jos. Schrijnen noemde Van Ginneken in een onbewaakt ogenblik 'een gek'.


Vanaf 14:00 begint de inloop en om 14:30 start het college.

Voor dit college dient u zich voor 16 maart aan te melden.

Als u zich voor meerdere colleges wilt aanmelden kunt u dit aangeven in het 'opmerkingen' vak in het inschrijfformulier.

De erfgoedcolleges (jan-apr 2019)