Erfgoedcollege 3: De strijd om de Brabantse identiteit

Laat u inspireren door de Erfgoedcolleges

| 's-Hertogenbosch
€15,- per college €45,- voor de hele reeks

In het voorjaar van 2019 staan er weer vier interessante colleges op het programma. Rode draad door deze Erfgoedcolleges vormen historische oorlogen en conflicten die grote impact hebben gehad op Brabant en de Brabanders.

In het Interbellum, de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog, woedde er een strijd om regionale, en dus ook Brabantse identiteit. Deze werd voor een groot deel uitgevochten in de wereld van kunst, cultuur en wetenschap. We verkennen deze strijd aan de hand van twee opmerkelijke hoogleraren uit deze periode, die in hun onderzoek een verband legden tussen ras, taal, cultuur en identiteit.

In de lezing van Marc van Oostendorp (hoogleraar Nederlands en Academische Communicatie, Radboud Universiteit Nijmegen) staat taalwetenschapper en Brabants Jezuïet Jac. van Ginneken centraal, die in 1935 in opspraak kwam met zijn publicatie ‘Ras en Taal’. In zijn boek 'De regenboogkleuren van het Nederlands' legde hij ook een verband tussen de volksaard van groepen in Nederland, zoals Brabanders, en hun uitspraakeigenaardigheden. Tegelijkertijd was hij een van de bekendste taalkundigen van zijn tijd, die ook in het buitenland gelezen werd.

Wouter Loeff en Robin Hoeks (Erfgoed Brabant) vertellen over taalwetenschapper en folklorist Jos. Schrijnen, hoogleraar, priester en tijdgenoot van Jac. van Ginneken. Schrijnen nam met zijn werk deel aan het debat over de Brabantse identiteit. Voor hem was regionale identiteit onlosmakelijk verbonden met ras. Schrijnen en Van Ginneken richtten samen de RK Universiteit in Nijmegen op, maar er ontstond al gauw wrevel tussen hen. Jos. Schrijnen noemde Van Ginneken in een onbewaakt ogenblik 'een gek'.

Vanaf 14:00 begint de inloop en om 14:30 start het college.

Voor dit college dient u zich voor 16 maart aan te melden.

Als u zich voor meerdere colleges wilt aanmelden kunt u dit aangeven in het 'opmerkingen' vak in het inschrijfformulier.

De erfgoedcolleges (jan-apr 2019)