Erfgoedcollege 2: Dynamiek in herinneringscultuur

Laat u inspireren door de Erfgoedcolleges

| 's-Hertogenbosch
€15,- per college €45,- voor de hele reeks

In het voorjaar van 2019 staan er weer vier interessante colleges op het programma. Rode draad door deze Erfgoedcolleges vormen historische oorlogen en conflicten die grote impact hebben gehad op Brabant en de Brabanders.

Veranderen persoonlijke verhalen van ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog onze blik op het grote verhaal van deze oorlog? En hoe beïnvloeden deze verhalen ons denken over ‘goed’ en ‘fout’ door de tijd heen?

Prof. Dr. Erik Borgman (hoogleraar publieke theologie Tilburg University en directeur Cobbenhagen Center) gaat in op veranderingen in de verhaalcultuur na de Tweede Wereldoorlog. Overheerste eerst nog het grote verhaal over verschrikkingen, onrecht en verzet, de laatste jaren zie je een kentering naar aandacht voor de kleinere verhalen, die het ‘grote verhaal’ nuanceren en soms ook tegenspreken.

Hannie Visser-Kieboom gaat in op een aantal van deze kleinere verhalen. Voor het project Crossroads schreef zij het persoonlijke verhaal van Dinah Verheij, een ‘moffenmeid’ uit Werkendam op en verdiepte zij zich in verhalen uit de interneringskampen in Altena.

Vanaf 14:00 begint de inloop en om 14:30 start het college.

Voor dit college dient u zich voor 9 februari aan te melden.

Als u zich voor meerdere colleges wilt aanmelden kunt u dit aangeven in het 'opmerkingen' vak in het inschrijfformulier.

Prof. Dr. Erik Borgman vervangt spreker Liesbeth Hoeven, die zich wegens omstandigheden terug heeft moeten trekken.

De erfgoedcolleges (jan-apr 2019)