RCE - Bijpraatsessie Omgevingswet

| Amersfoort
Gratis

Bijeenkomst bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed i.s.m. Ministeries van OCW en BZK.

Tijdens de bijeenkomst praat het RCE u bij over actuele zaken rondom de invoering van de Omgevingswet, zoals het wetsvoorstel Invoeringswet en het ontwerp-Invoeringsbesluit. Het eerste ligt momenteel ter behandeling bij de Tweede Kamer, en het laatste ligt tot en met 21 december ter publieke consultatie (te vinden op: invoerings besluitomgevingswet).

Klik hier voor meer informatie, het programma en om aan te melden op de website van het RCE.