Overzicht erfgoedcolleges sinds 2014

Elk jaar organiseert Erfgoed Brabant de erfgoedcolleges. Hier vindt u een overzicht van de onderwerpen en sprekers van de afgelopen jaren. 

2014-2015

College 1 Herbestemming is van alle tijden: oude en nieuwe oplossingen voor historische gebouwen. Sprekers Sylvia Pijnenborg en Wies van Leeuwen.
College 2 Samen de schouders er onder: coöperatie in de Brabantse samenleving. Sprekers prof. dr. Wim van de Donk en Ton Duffhues.
College 3 Het donkere Brabant: misdaad en ondermijning vroeger en nu. Sprekers Henk Hellegers en Hans Moors.
College 4 Van bloedband naar 'brand': het imago van het merk Brabant. Sprekers prof. dr. ir. Hans Mommaas en dr. Mario Damen.

2015

College 1 Erf-food: over het verlangen te weten wat we eten. Sprekers Marije Vogelzang en Maarten Doorman (afgelast).
College 2 Brabants landschap in beweging: de biografie van de Brabantse bodem. Sprekers prof. dr. Jan Kolen en dr. Sjoerd Kluiving.
College 3 Gemeynt, gemeenten en gemeenschap: lokale samenwerking en saamhorigheid. Sprekers dr. Hein Vera en ir. Jolanda Luijten.
College 4 Beeldvorming van Brabant: regionale identiteit en beeldvorming over Brabant. Sprekers Sandra Wagemakers en prof. dr. Jos Swanenberg.

2016

College 1 Van communie tot yoga: katholicisme en zingeving. Sprekers Marieke Boerefijn en Marieke Smulders.
College 2 Tussen industrie en design: industrie en nijverheid in de twintigste eeuw. Sprekers Anton Joosen en prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld.
College 3 Elites en duurzaamheid: adel in Noord-Brabant. Sprekers dr. Klaasje Douwma en mr. drs. Sammy van Tuyll van Serooskerken.
College 4 Is de geschiedenis maakbaar? Mag je verloren erfgoed restaureren of zelfs herbouwen? Sprekers Khaled Hiatlih en Karel Loeff

2017

Moderatoren: Patrick Timmermans en Wies van Leeuwen

College 1 Materieel en immaterieel erfgoed: behouden of aanpassen? Sprekers Hilde Schoefs en Jos Bazelmans.
College 2 De Zuiderwaterlinie: militaire en culturele grens tussen noord en zuid. Sprekers Ien Stijns en Patrick Timmermans.
College 3 Natuurontwikkeling en cultuurhistorie: conflicterende belangen? Sprekers Jan Timmers en Peter Glas.
College 4 Van boerderij naar boerderette: lekker wonen in vermeende authenticiteit. Spekers John van Lierop en Jos Bertens.

2018

College 1 Taal en identiteit: de taal die we spreken vertelt iets over wie we zijn. Sprekers prof. dr. Jos Swanenberg en Riny Boeijen.
College 2 Materieel en immaterieel erfgoed: behouden of aanpassen om te overleven? Sprekers Hilde Schoefs en Jos Bazelmans.
College 3 Uniek erfgoed van de architecten Hurks en Cuypers in Roosendaal. Sprekers Joss Hopstaken en Wies van Leeuwen.
College 4 De Zuiderwaterlinie: Menno van Coehoorn van Bergen op Zoom tot Grave. Sprekers Ien Stijns en Patrick Timmermans.

2019

Moderatoren: Patrick Timmermans en Jos Swanenberg

College 1 Oorlog als spektakel: battlefield toerisme en re-enactment van de Tachtigjarige oorlog. Sprekers Paul Hulseboom en Simon Corstjens.
College 2 Dynamiek in herinneringscultuur: Persoonlijke ooggetuigenissen en ons beeld van de Tweede Wereldoorlog. Sprekers dr. Liesbeth Hoeven en Hannie Visser-Kieboom.
College 3 De strijd om de Brabantse identiteit in het interbellum. Sprekers prof. dr. Jos Swanenberg, Wouter Loeff en Robin Hoeks.
College 4 Een strijd ver van huis: Brabanders in de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Sprekers Hanneke Coolen-Colsters en Hans van den Akker.

2020

Moderator: Lema Salah

College 1 Arbeidsmigratie: Brabant als vestigingsplaats van de negentiende eeuw tot heden. Sprekers prof. dr. Jan Lucassen en dr. Marleen van der Haar.
College 2 Koloniaal verleden in Noord-Brabant: Peerke Donders en Vlisco. Sprekers Petra Robben en Munganyende Hélène Christelle.
College 3 Gender: onderbelichte verhalen van vrouwen in de geschiedschrijving. Sprekers Susanne Neugebauer en dr. Liesbeth Hoeven.
College 4 Armoede: bestrijding van armoede door niet-overheidsorganisaties. Sprekers Marleen Reichgelt en Ralf Embrecht.

Bekijk hier de opnames van de vier Erfgoedcolleges.

2021

Moderator: Lema Salah

College 1: Jong geleerd is oud gedaan? Herkenbaar Brabants van 1960 tot nu. Sprekers prof. dr. Jos Swanenberg en Kristel Doreleijers MA.
College 2: Hoort iedereen erbij? over leven met een handicap vroeger en nu. Sprekers Ton Kappelhof en Amber van Ginneken.
College 3: Vluchtelingen in Brabant toen en nu. Sprekers Frank van Doorn en Kolar Aparna.
College 4: Gender met een zachte G. Sprekers Jonah Lamers en Luc Brants.

2022

Moderator: Liesbeth Hoeven

College 1: Vergeten bevrijders
College 2: Vervolging
College 3: Criminaliteit
College 4: Accommodatie en bestraffing