Onderzoek werkvormen regiocanons

Visible Thinking Routines verbinden erfgoed en kunst

Er bestaan inmiddels meerdere regiocanons in Noord-Brabant. De inzet daarvan in het onderwijs is divers. Scholen lopen er bijvoorbeeld tegenaan dat ze niet weten hoe ze regiocanons moeten toepassen in hun lessen. Het onderzoek van Bo Disco, Caroline van der Vorst en Daan van den Boer, studenten van FHKE Den Bosch/Eindhoven, richtte zich daarom op de inzet van activerende werkvormen en hun invloed  op het gebruik van regiocanons.

Visible Thinking Routines

Vanuit een breed theoretisch kader zetten de studenten bij de Canon van Boxtel leskaarten op, inzetbaar voor groep 6 t/m 8 in het basisonderwijs. CultuurBox, de marktplaats voor cultuureducatie in Boxtel, inspireerde hen om erfgoed middels de methodiek Visible Thinking Routines te verbinden met kunst. Visible Thinking is een op onderzoek gebaseerde benadering voor het aanleren van denkvaardigheden, ontwikkeld aan Harvard University. Het is geen vaststaande lesmethode maar een uitgebreide reeks van meer dan twintig flexibel in te zetten werkvormen, zogenaamde Thinking Routines. Deze routines zijn geschikt voor elk niveau en elke leeftijd. Iedereen kan deelnemen. Voor de Canon van Boxtel werd de routine ‘see-think-wonder’ ingezet.

Instructies, eenvoud en eenduidigheid

De respondentengroep die de leskaarten beoordeelde gaf aan het belangrijk te vinden dat lessen voorzien zijn van theoretische onderbouwing. Voor de vormgeving werd eenvoud en eenduidigheid genoemd met een voorkeur voor duidelijke digitale afbeeldingen. De instructies bij werkvormen zijn van belang, omdat niet alle leerkrachten werkvormen van Visible Thinking Routines kunnen toepassen:
“Alle werkvormen moeten worden uitgelegd, zodat docenten dit kunnen doorlezen als ze de werkvorm nog niet kennen. We moeten er niet vanuit gaan dat docenten alles weten. De leskaart zien we als een hulpmiddel om het makkelijker te maken.”

Opdracht vanuit Minor Cultuureducatie
Jaar van uitvoering: 2019
Partners in de uitvoering: CultuurBox in Boxtel. Klik hier voor de website van CultuurBox.