Museumschatten

Voortgezet onderwijs

Vergoedingsregeling voor Museumbezoek in Brabant

Bezoek een van de deelnemende musea en krijg tot €10,- per leerling vergoed voor vervoer en entree.

Vanaf dinsdag 28 mei 2019 kunt u uw leerlingen aanmelden voor schooljaar 2019 - 2020 via het aanmeldformulier dat dan op deze website te vinden is.

Museumschatten is een vergoedingsregeling van de Provincie Noord-Brabant om museumbezoek onder middelbare scholieren te bevorderen. De regeling staat open voor alle scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie. Een school kan de kosten voor museumbezoek en/of vervoer naar het museum declareren. 

Deelnemende scholen 2018 - 2019: lees hieronder over de voorwaarden voor het museumbezoek en declaratie.

U heeft uw leerlingen aangemeld voor de vergoedingsregeling Museumschatten schooljaar 2018 - 2019. Museumschatten is de vergoedingsregeling van de Provincie Noord-Brabant om museumbezoek onder middelbare scholieren te bevorderen. 

U kunt zelf een afspraak maken met een van de deelnemende musea. Na afloop van het bezoek vult u het declaratieformulier in en stuurt u dat aan Erfgoed Brabant.

De belangrijkste voorwaarden van de regeling zijn:

  • U declareert maximaal het aantal leerlingen dat u ons bij aanmelding heeft opgegeven met een maximum van €10,- per leerling.
  • Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed. Kosten boven de €10,- per leerling dient de school zelf te betalen. 
  • Zowel kosten voor vervoer als voor museumbezoek (entree en/of programma) kunnen worden gedeclareerd. 
  • U onderbouwt de declaratie met (kopieën van) facturen voor bezoek en/of vervoer.
  • U vult een korte vragenlijst in waarmee we het project kunnen evalueren. 

Informatie voor musea
Wellicht doet uw museum al mee met Museumschatjes, het project om museumbezoek in het basisonderwijs te stimuleren. Deze regeling wijkt op twee belangrijke punten af van dat project, namelijk:

  • Er is geen bijbehorend lesmateriaal. Dat betekent dat u zelf verantwoordelijk bent (in overleg met de school) voor het programma voor de leerlingen. 
  • De school declareert bij Erfgoed Brabant. Er zijn geen bonnen of andere gegevens die u hoeft in te nemen en te melden bij ons. 

Achtergrond
Op 10 april 2018 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant besloten dat er extra financiering wordt vrijgemaakt om museumbezoek van Brabantse middelbare scholieren te stimuleren. Dat betekent dat er vanaf komend schooljaar (2018 – 2019) een vergoedingsregeling, Museumschatten genaamd, is die uitgevoerd wordt door Erfgoed Brabant.

Onderzoek
Aanleiding voor de nieuwe regeling is het onderzoek dat KPC-groep in 2017 heeft uitgevoerd in opdracht van Erfgoed Brabant naar de behoefte bij scholen voor voortgezet onderwijs aan een vergoeding voor museumbezoek. De resultaten van dat onderzoek zijn hieronder te lezen.