Museumschatjes - erfgoedinstellingen

Doe mee met Museumschatjes. Scholen bezoeken gratis uw museum, Erfgoed Brabant vergoedt de kosten.

Met veel succes organiseert Erfgoed Brabants sinds 2006 Museumschatjes. Dit onderwijsproject wordt gesubsidieerd door de Provincie Noord-Brabant.

Twee kinderen kijken en luisteren naar video in Biesbosch MuseumEiland. Fotograaf Ben Nienhuis. Erfgoed Brabant.

Twee kinderen kijken en luisteren naar video in Biesbosch MuseumEiland. Fotograaf Ben Nienhuis. Erfgoed Brabant.

Alle rechten voorbehouden

Wat is Museumschatjes?

Binnen het onderwijsproject Museumschatjes gaan basisschoolleerlingen van groep 5 t/m 8 in klassikaal verband naar een museum. Aan de hand van het lesmateriaal wordt op school het museumbezoek voorbereid. Wat is erfgoed? Waarom is het belangrijk om dingen te bewaren? Vervolgens gaan de leerlingen op zoek naar de waarde van museumschatten.

Schooljaar 2021 - 2022

De periode waarin het museumbezoek kan plaatsvinden loopt vanaf maandag 6 september 2021 tot en met vrijdag 22 juli 2022. 

Spelregels en vergoeding voor musea gewijzigd

Net als voorgaande jaren gelden bepaalde spelregels. Scholen kunnen zich vanaf 1 juni 2021 bij Erfgoed Brabant aanmelden voor Museumschatjes. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt en er geldt een op=op principe. Pas na aanmelding ontvangen de scholen van Erfgoed Brabant het lesmateriaal én de bon voor het gratis museumbezoek die later bij het museum werd ingeleverd.

Deze bonnen vormen de basis voor de verrekening met de organisatie van Museumschatjes van de gederfde inkomsten van de musea. Het vastgestelde entreetarief per leerling/schoolgroep van de deelnemende musea wordt voor 100% vergoed. Let op: de maximale vergoeding per museum bedraagt 7.500 euro. Het museum ontvangt het declaratieformulier na aanmelding per post.

We willen u erop attent maken dat alleen de entree- of rondleidinggelden voor leerlingen en begeleidende leerkrachten (max. 2 per klas) worden vergoed. De entree- of rondleidingtarieven voor begeleidende ouders worden niet vergoed. Het is raadzaam daarover vooraf met de scholen duidelijke afspraken te maken.

Door de Coronamaatregelen weten we dat het voor sommige musea moeilijk of onmogelijk is om groepen leerlingen te ontvangen. We hebben daarom besloten om ook de entreegelden voor leerlingen te vergoeden als de museumles (in samenwerking met het museum) in de klas plaatsvindt in plaats van in het museum. Hopelijk biedt dit ruimte aan musea en scholen om op een creatieve manier toch leerlingen waardevolle museumeducatie te laten meemaken.

Deelname

Natuurlijk hopen wij dat zoveel mogelijk musea meedoen. De ervaring leert dat Museumschatjes leidt tot meer bezoekers!

Wilt u zich als museum aanmelden voor het komende schooljaar of mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Erfgoed Brabant via museumschatjes@erfgoedbrabant.nl.