Museumschatjes - erfgoedinstellingen

Doe mee met Museumschatjes. Scholen bezoeken gratis jouw museum, Erfgoed Brabant vergoedt de kosten.

Met veel succes organiseert Erfgoed Brabants sinds 2006 Museumschatjes. Dit onderwijsproject wordt gesubsidieerd door de Provincie Noord-Brabant.

Twee kinderen bestuderen een dierskelet in Biesbosch MuseumEiland. Fotograaf Ben Nienhuis. Bron Erfgoed Brabant.

Twee kinderen kijken en luisteren naar video in Biesbosch MuseumEiland. Fotograaf Ben Nienhuis. Erfgoed Brabant.

Alle rechten voorbehouden

Wat is Museumschatjes?

Binnen het onderwijsproject Museumschatjes gaan basisschoolleerlingen van groep 5 t/m 8 in klassikaal verband naar een museum. Aan de hand van het lesmateriaal wordt op school het museumbezoek voorbereid. Wat is erfgoed? Waarom is het belangrijk om dingen te bewaren? Vervolgens gaan de leerlingen op zoek naar de waarde van museumschatten.

Schooljaar 2023 - 2024

De periode waarin het museumbezoek kan plaatsvinden loopt vanaf maandag 28 augustus 2023 tot en met vrijdag 6 juli 2024. 

Spelregels en vergoeding voor musea

Net als voorgaande jaren gelden bepaalde spelregels. Scholen kunnen zich in het voorjaar 2023 bij Erfgoed Brabant aanmelden voor Museumschatjes. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt en er geldt een op=op principe. Pas na aanmelding ontvangen de scholen van Erfgoed Brabant het lesmateriaal én de bon voor het gratis museumbezoek die later bij het museum wordt ingeleverd. Het lesmateriaal wordt in de eerste week van schooljaar 2023-2024 naar de scholen gestuurd.

Deze bonnen vormen de basis voor de verrekening met de organisatie van Museumschatjes van de gederfde inkomsten van de musea. Het vastgestelde entreetarief per leerling/schoolgroep van de deelnemende musea wordt voor 100% vergoed. Het museum kan voor maximaal € 5.000,- declareren. Het museum ontvangt het declaratieformulier per post.

We willen je erop attent maken dat alleen de entree- of rondleidinggelden voor leerlingen en begeleidende leerkrachten (max. 2 per klas) worden vergoed. De entree- of rondleidingtarieven voor begeleidende ouders worden niet vergoed. Het is raadzaam daarover vooraf met de scholen duidelijke afspraken te maken.

Voorwaarden voor declaratie

  • Om voor vergoeding in aanmerking te komen dien je de museumschatjesbonnen met het volledig ingevulde declaratieformulier en een totaalfactuur uiterlijk twee weken na het laatste schoolbezoek in. Je kunt de uitbetaling dan volgens jouw eigen betaalcondities tegemoet zien.
  • Omdat het project tot 6 juli 2024 loopt, dient de declaratie uiterlijk 1 augustus 2024 bij Erfgoed Brabant binnen te zijn.
  • Het is mogelijk om in verband met het einde van het kalenderjaar de schoolbezoeken die in 2023 hebben plaatsgevonden alvast te declareren. Je kunt deze (deel-) declaratie voor 24 december 2023 bij ons indienen.

Deelname

Natuurlijk hopen wij dat zoveel mogelijk musea meedoen. De ervaring leert dat Museumschatjes leidt tot meer bezoekers!
Bekijk de lijst met deelnemende musea om te zien of jouw museum er bij staat en of de contactgegevens actueel zijn.

Wil je jouw museum aanmelden voor het komende schooljaar of mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Erfgoed Brabant via museumschatjes@erfgoedbrabant.nl.