Overgisteren

groep 1 en groep 2

Vraag bij de locatie naar de kosten

Van wie is die koffer? Met Overgisteren gaan de kleuters op bezoek bij een museum in de buurt en maken ze in de klas hun eigen museum.

Er is een koffer gevonden. De leerkracht vond hem gewoon op straat en hij staat nu in de klas. Van wie zou de koffer zijn? De kinderen maken de koffer open en vinden allerlei bekende en onbekende voorwerpen. Oude voorwerpen, zoals een tol, klompjes en een zakje muntjes. Maar ook gereedschap, bijvoorbeeld een duimstok, witte stoffen handschoentjes en een vergrootglas. Tot slot vinden ze een folder van het lokale museum. Er is maar één conclusie mogelijk: dit is de koffer van een museummedewerker!

Met een brief laten de kinderen hem weten dat zijn koffer is gevonden. Wat zal hij opgelucht zijn! Maar wat is een museum nou precies? En waarom zou je eigenlijk voorwerpen van vroeger bewaren? De vondst van de koffer is voor de kleuters het begin van een ontdekkingstocht naar de begrippen museum, vroeger en bewaren, met als hoogtepunt een bezoek aan het museum. De mysterieuze koffer en ieder voorwerp daarin vertelt een verhaal. Ook de bijzondere voorwerpen die de kleuters van huis meenemen om een museum in de klas in te richten. Met Overgisteren leren de leerlingen communiceren over voorwerpen en wordt hun woordenschat uitgebreid.

Klik op onderstaande kaart voor de uitleenlocaties.

kaart Overgisteren locaties

Productdetails

Lesmateriaal

 

 Kant-en-klaar lespakket bestaande uit:
 • De koffer van een museummedewerker vol voorwerpen
 • Docentenhandleiding
 • Boeken voor de verteltafel
 • Kralenkaarten, leesrupsen, woordkaarten, stempelkaarten, woordplaten
 • Memoryspel
 • Werklessen voor in de hoeken
Leergebied Geschiedenis, taal, rekenen, handvaardigheid, tekenen, muziek, spel. Overgisteren sluit aan bij de gebruikelijke manier van kleuteronderwijs, waarbij de klas een aantal weken met een thema bezig is.
Thema's Vroeger, museum, taalontwikkeling.
Leerdoelen

Leerdoelen erfgoededucatie

 • De leerling kan begrippen rondom erfgoed herkennen: vroeger, oud, nieuw, bewaren, bijzonder, voorzichtig, van jezelf, van iedereen.
 • De leerling kan met zijn/haar zintuigen eigenschappen van erfgoed onderzoeken en beschrijven.
 • De leerling kan onderdelen van het verhaal dat hoort bij het erfgoed navertellen of naspelen.
 • De leerling kan bij een eigen persoonlijk voorwerp aan een ander vertellen wat dit betekent voor zichzelf.
 • De leerling kan voorzichtig omgaan met erfgoed.

De Cultuur Loper indicatoren waar (met name) aan gewerkt wordt:

 • C1 - De leerling kan zich een voorstelling maken van een gebeurtenis, ervaring of idee en deze uiten.
 • C3 - De leerling kan opgedane kennis toepassen.
 • O1 - De leerling gebruikt actief zijn zintuigen om een object, onderwerp of gebeurtenis te verkennen.
 • O2 - De leerling experimenteert met verschillende materialen, technieken en begrippen.
 • O4 - De leerling stelt vragen aan zichzelf en zijn omgeving.
Tijdsbeslag 2 tot 6 weken, naar keuze van de leerkracht. De museumles duurt 90 minuten.
Plaats van uitvoering Klas en museumbezoek