Museumschatten

Voortgezet onderwijs

Vergoedingsregeling voor Museumbezoek in Brabant

Bezoek een van de deelnemende musea en krijg tot €10,- per leerling vergoed voor vervoer en entree.

Ook dit schooljaar kunt u weer gebruik maken van de vergoedingsregeling Museumschatten. Klik hier om via het aanmeldformulier uw leerlingen aan te melden. 

Museumschatten is een vergoedingsregeling van de Provincie Noord-Brabant om museumbezoek onder middelbare scholieren te bevorderen.

Wat houdt de regeling in het kort in?

 • Scholen voor voortgezet onderwijs in Brabant kunnen zich vanaf maandag 15 juni aanmelden via het aanmeldformulier.
 • Scholen die zich hebben aangemeld komen in aanmerking voor een vergoeding van maximaal €10 per leerling. Er mogen per school maximaal 250 leerlingen deelnemen.
 • Deze €10 moeten scholen besteden aan de toegangsprijs en/of het vervoer van en naar een deelnemend Brabants museum. Download hier de lijst met deelnemende musea.
 • Scholen maken zelf een afspraak met een deelnemend Brabants museum voor een bezoek in schooljaar 2020 – 2021 en laten via een mailtje aan info@erfgoedbrabant.nl weten dat ze de afspraak hebben gemaakt.
 • Het museumbezoek mag gedurende het hele schooljaar 2020 - 2021 plaatsvinden.
 • De school declareert de kosten bij Erfgoed Brabant.
 • Na uw aanmelding ontvangt u per mail een bevestiging.
 • U kunt uit de lijst van deelnemende musea een keuze maken en zelf een afspraak maken met het gewenste museum. Maak hierbij duidelijke afspraken over de inhoud van het bezoek, wat u van het museum verwacht en wat het museum van u en uw leerlingen mag verwachten.
 • Wijziging ten opzichte van voorgaande schooljaren: u kunt in overleg met het museum ook een programma van een museum afnemen voor op school. Dit is uiteraard helemaal afhankelijk van de mogelijkheden die het museum hiervoor biedt. Informeer hiernaar bij het museum.

Deelnemende scholen 2019-2020: lees hieronder over de voorwaarden voor het museumbezoek en declaratie.

U heeft uw leerlingen aangemeld voor de vergoedingsregeling Museumschatten schooljaar 2019-2020. Museumschatten is de vergoedingsregeling van de Provincie Noord-Brabant om museumbezoek onder middelbare scholieren te bevorderen.

U kunt zelf een afspraak maken met een van de deelnemende musea. Na afloop van het bezoek vult u het declaratieformulier in en stuurt u dat naar Erfgoed Brabant. Download hier het declaratieformulier.

De belangrijkste voorwaarden van de regeling zijn:

 • U declareert maximaal het aantal leerlingen dat u ons bij aanmelding heeft opgegeven met een maximum van €10,- per leerling.
 • Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed. Kosten boven de €10,- per leerling dient de school zelf te betalen. 
 • Zowel kosten voor vervoer als voor museumbezoek (entree en/of programma) kunnen worden gedeclareerd. 
 • U onderbouwt de declaratie met (kopieën van) facturen voor bezoek en/of vervoer.
 • U vult een korte vragenlijst in waarmee we het project kunnen evalueren. Klik hier om de vragenlijst te openen.

Informatie voor musea

Wellicht doet uw museum al mee met Museumschatjes, het project om museumbezoek in het basisonderwijs te stimuleren. Deze regeling wijkt op twee belangrijke punten af van dat project, namelijk:

 • Er is geen bijbehorend lesmateriaal. Dat betekent dat u zelf verantwoordelijk bent (in overleg met de school) voor het programma voor de leerlingen. 
 • De school declareert bij Erfgoed Brabant. Er zijn geen bonnen of andere gegevens die u hoeft in te nemen en te melden bij ons. 

Klik hier voor meer informatie over Museumschatjes.

Aanleiding

Op 10 april 2018 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant besloten dat er extra financiering wordt vrijgemaakt om museumbezoek van Brabantse middelbare scholieren te stimuleren. Dat betekent dat er vanaf schooljaar 2018 – 2019 een vergoedingsregeling - Museumschatten genaamd - is die uitgevoerd wordt door Erfgoed Brabant.

Onderzoek

Aanleiding voor de nieuwe regeling is het onderzoek dat KPC-groep in 2017 heeft uitgevoerd in opdracht van Erfgoed Brabant naar de behoefte bij scholen voor voortgezet onderwijs aan een vergoeding voor museumbezoek. Download hier het rapport van het onderzoek 'Museumbezoek Voortgezet Onderwijs'.