Lerend netwerk erfgoedgemeenschappen voor VO

Erfgoedgemeenschappen gaan met elkaar onderzoeken hoe zij educatieaanbod naar het voortgezet onderwijs kunnen brengen.

Erfgoed Brabant faciliteert een lerend netwerk waar erfgoedgemeenschappen elkaar kunnen ontmoeten en gedachten en ideeën uit kunnen wisselen over educatie aanbod voor VO. We onderzoeken samen wat de specifieke behoefte van iedere organisatie hierin is.

We willen nut en de noodzaak voor educatieaanbod voor VO helder krijgen: wat is de waarde daarvan voor de organisatie? En we ondersteunen in de hoe-vraag: Hoe werkt u samen met het VO vanuit het erfgoed van uw organisatie?

Startbijeenkomst

De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden in maart 2022. We begonnen met een Bossche bol en een verrassende binnenkomer waarbij we opzoek gingen naar ons eigen persoonlijke erfgoed. Inspiratie kwam van een drietal presentaties. Miranda van Bragt liet zien wat zij als docent op het VO allemaal doet met het erfgoed in de omgeving van haar school. Hubertine van den Biggelaar van Heemkundekring Best had 5 tips voor als je als erfgoedinstelling met een VO school aan de slag wilt gaan. Jacquelien Frenken lichtte haar rol als intermediair cultuureducatie toe.

In plaats van meteen te duiken in wat deelnemers dan zelf met het VO zouden willen, stonden we even stil bij waarom je met het VO aan de slag zou willen. En welke actuele thema's gelinkt kunnen worden aan het erfgoed waar de deelnemers mee werken.

We gaan verder met dit netwerk, en nodigen andere medewerkers of vrijwilligers van erfgoedgemeenschappen van harte uit om aan te sluiten!

Tweede bijeenkomst

Op 15 september 2022 ging de groep aan de slag met de vraag wat zij binnen hun organisatie willen bereiken door met het voortgezet onderwijs aan de slag te gaan. Deelnemers konden vragen inbrengen die gezamenlijk zijn besproken.

Derde bijeenkomst

Op 30 maart 2023 vond de derde bijeenkomst plaats bij Erfgoed Brabant. Deze bijeenkomst stond in het teken van bewustwording over Diversiteit en Inclusie in jouw organisatie en werd verzorgd door D&I-professional Halima el Hajoui-Özen

Diversiteit en inclusie zijn termen die we steeds vaker horen. Maar wat betekenen deze woorden nu eigenlijk echt? Op welke manier raakt dit ons allemaal en hoe kun je dat toepassen in je dagelijkse werk met en voor jongeren? Tijdens deze workshop gaven we hier samen invulling aan. Bewustwording en inzicht stond hierin centraal.

Over de trainer: Halima el Hajoui-Özen is trainer, adviseur, verbinder en trotse dochter van een gastarbeider. Ze is oprichter van De Inclusiefabriek, waarmee ze werk maakt van inclusie binnen organisaties. Ook is Halima ambassadeur voor de Code Diversiteit & Inclusie. Inclusie binnen een organisatie ziet zij als een vorm van verandermanagement en organisatieontwikkeling – een onderwerp waar ze zich graag mee bezighoudt.

De volgende bijeenkomst is nog niet gepland. Ben je geïnteresseerd en wil je op de hoogte blijven, mail dan naar imkedonkers@erfgoedbrabant.nl.

Deelnemers aan bijeenkomst 'Erfgoed en voortgezet onderwijs' bij Erfgoed Brabant, maart 2022.

Deelnemers aan de eerste bijeenkomst zijn aan het brainstormen. Foto: Erfgoed Brabant.

Alle rechten voorbehouden
Vitrine met persoonlijk erfgoed, bijeenkomst 'Erfgoed en VO', maart 2022.

Vitrine met persoonlijk erfgoed van de deelnemers aan de bijeenkomst.

Alle rechten voorbehouden