Landelijke organisaties voor gebouwd erfgoed

Federatie Grote Monumentengemeenten

De Federatie Grote Monumentengemeenten is een informeel netwerk van gemeentelijke monumentenzorgers. Op dit moment zijn er 90 gemeenten bij de Federatie aangesloten, die gezamenlijk ruim 32.000 rijksmonumenten en 20.000 gemeentelijke monumenten beheren. De Federatie Grote Monumentengemeenten is een netwerkorganisatie die met anderen actief wil werken aan een professionele en eigentijdse instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed, vanuit de dagelijkse praktijk van de gemeentelijke overheid. Bezoek voor meer informatie de website van de Federatie Grote Monumentengemeenten. 

Federatie Instandhouding Monumenten Nederland

De Federatie Instandhouding Monumenten Nederland (FIM Nederland) is de belangenbehartiger van particuliere monumentenorganisaties in Nederland en komt op voor de belangen van gebouwde, groene en mobiele monumenten. De leden van de FIM hebben een cruciale rol, omdat zij gesignaleerde misstanden melden. De FIM pakt deze misstanden aan middels gerichte lobby naar politici en bestuurders, informeert overheden over urgente kwesties en brengt (ongevraagd) advies uit over lange termijn ontwikkelingen in de sector. Klik hier om de website van de Federatie Instandhouding Monumenten Nederland te bezoeken. 

Monumenten.nl

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland. Hier vindt u relevante informatie als u uw monument gaat onderhouden, restaureren, verduurzamen of  aankopen. Naast de Kennisbank, biedt Monumenten.nl ook een community aan. In de Monumenten Community zijn eigenaren, professionals en liefhebbers met veel kennis actief. Zij delen ervaringen, kennis en tips. Bezoek hier de website van Monumenten.nl.

Stichting Open Monumentendag

De Stichting Open Monumentendag zorgt ervoor dat elk jaar in het tweede weekend van september duizenden monumenten hun deuren openen voor publiek. Lokale Open Monumentendagprogramma’s worden op gemeentelijk niveau door het plaatselijke Comité Open Monumentendag georganiseerd. Zij bedenken activiteiten die passen bij het thema, dat jaarlijks landelijk door de stichting wordt vastgesteld. Bezoek hier de site van de Stichting Open Monumentendag. 

Erfgoedvereniging Heemschut

Erfgoedvereniging Heemschut, ontstaan als Bond Heemschut, zet zich al meer dan 100 jaar onafgebroken in voor het behoud van cultureel erfgoed. De vereniging zet zich in voor de bescherming van waardevolle objecten en gebieden. Van een bedreigde theekoepel tot de verrommeling van Nederland, bijvoorbeeld langs de snelwegen. Dit werk doet ze met de inzet van vrijwilligers. Alle provincies en de stad Amsterdam hebben een eigen onafhankelijke Heemschut-commissie. Klik hier om de site van de Erfgoedvereniging Heemschut te bezoeken. 

Foto banner: Binnenstad 's-Hertogenbosch. VisitBrabant.
Foto kleine banner: Kasteel Helmond. Bron: VisitBrabant.

Josewine Hubers

Vragen?

Bel mij op 073 - 615 62 62,
of stuur een mail:
info
@erfgoedbrabant.nl

Josewine Hubers, secretariaat