Landelijke organisaties voor dialect

Meertens Instituut

Het Meertens Instituut in Amsterdam documenteert en bestudeert Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven; er is met andere woorden volop aandacht voor dialecten en volkscultuur. Het Meertens Instituut bouwt en beheert archieven en collecties, waaronder databanken voor volksverhalen, wederopbouwboerderijen, bedevaartcultuur, beschermheiligen, boedelinventarissen, liederen, namen en verscheidene dialectdatabanken. Klik hier om de website van het Meerstens Instituut te bezoeken.  

Instituut voor de Nederlandse taal

Het Instituut voor de Nederlandse taal in Leiden verzorgt, koppelt en ontsluit bronnenmateriaal voor het Nederlands in de vorm van historische en eigentijdse corpora, woordenboeken, databanken, grammatica’s en de daarbij behorende technologische hulpmiddelen om de wetenschappelijke beschrijving van de Nederlandse woordenschat en grammatica in al zijn facetten door de eeuwen heen te waarborgen. Er kan in 15 eeuwen taal van het huidige Nederlandse grondgebied worden gezocht. Bezoek voor meer informatie de website van het Instituut voor de Nederlandse taal. 

Stichting Nederlandse Dialecten

De Stichting Nederlandse Dialecten (SND) is een overlegorgaan voor streektaalbeleid, waarin streektaalbeleidsmakers en taalwetenschappers vertegenwoordigd zijn. De SND organiseert populariserend-wetenschappelijke en culturele evenementen en verstrekt informatie over de dialecten die in het Nederlandse taalgebied worden gesproken. Klik hier om naar de website van de Stichting Nederlandse Dialecten te gaan.

Foto grote banner: Van Goghkerkje, Nuenen. VisitBrabant.