Landelijke organisaties voor erfgoed - algemeen

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij voeren de wet- en regelgeving op het gebied van erfgoed uit. Daarnaast stimuleert de RCE eigenaren en beheerders van (rijks)monumenten en overheden en particuliere organisaties om erfgoed voor de toekomst veilig te stellen. Klik hier om de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te bezoeken. 

Kunsten '92

Kunsten '92 is een bovensectorale belangenorganisatie voor kunst, cultuur en erfgoed. Doel is om met een gezamenlijke stem het maatschappelijke en politieke klimaat voor kunst en cultuur in Nederland te verstevigen. Dit doen zij door opinie en debat te stimuleren, partijen samen te brengen en onderzoek en feiten te presenteren. Bezoek hier de website van Kunsten '92. 

Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond

Als oudste landelijke erfgoedorganisatie stimuleert de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) wetenschappelijke en beleidsmatige kennisuitwisseling op het gebied van ruimtelijk erfgoed. De KNOB richt zich vooral op het werkterrein van de monumentenzorg en aanverwante vakgebieden als archeologie, architectuur- en bouwgeschiedenis, stedenbouwgeschiedenis, cultuurlandschap en monumenten. Bezoek voor meer informatie de site van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. 

Het Meertens Instituut

Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. Klik hier om naar de site van het Meertens Instituut te gaan. 

Foto banner: Sint-Janskathedraal, 's-Hertogenbosch. VisitBrabant.

Josewine Hubers

Vragen?

Bel mij op 073 - 615 62 62,
of stuur een mail:
info
@erfgoedbrabant.nl

Josewine Hubers, secretariaat