Erfgoedcollege 2: Vervolging

Georganiseerd door Erfgoed Brabant

| 's-Hertogenbosch

€15,- per college, €45,- voor de hele reeks

In het najaar van 2022 staan er weer vier interessante colleges op het programma. Rode draad is de Tweede Wereldoorlog.

Dit is college 2 in de reeks van vier erfgoedcolleges in het najaar van 2022.

Over het onderwerp

Voor de Tweede Wereldoorlog woonden ongeveer 4500 Roma en Sinti in Nederland. Net als de Joden werden zij door de nazi's vervolgd. Lalla Weiss vertelt over de vervolging van Sinti en Roma in Nederland en hun vergeten oorlogsverleden. Haar verhaal wordt muzikaal omlijst door accordeonist Roger Moreno.  

In 1940 woonden er 2.320 Joden in Noord-Brabant. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog waren slechts 650 van hen nog in leven. Zowel de slachtoffers als de overlevenden werden tijdens de Holocaust geconfronteerd met dilemma’s en keuzes waarvan zij de gevolgen niet konden overzien. Dit deel van het college door Frank van Doorn staat in het teken van de Jodenvervolging inNoord-Brabant. Hij gaat daarbij in op de diverse samenstelling van de Joodse bevolking van de provincie en hoe de mate van sociale integratie bepaalde welke mogelijkheden zij hadden om aan vervolging te ontkomen en welke keuzes zij uiteindelijk namen.

Sprekers

Lalla Weisskreeg landelijke bekendheid als activist die aandacht vroeg voor de vervolging van Sinti en Roma in de oorlog, en is nog altijd actief in de Sinti-gemeenschap.

Sinti-componist en muzikant Roger Moreno Rathgeb voltooide in 2008 de compositie Requiem voor Auschwitz, waar hij tien jaar aan werkte.

Frank van Doorn is historicus bij Erfgoed Brabant. Voor zijn promotie aan Tilburg University onderzoekt hij de Jodenvervolging in Noord-Brabant tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij richt zich daarbij op de vraag in hoeverre sociale integratie van invloed was op de kans om de Holocaust te overleven.

Aanmelden

Deelname is €15,-. U kunt ook aanmelden voor de hele reeks voor slechts €45,-.
Mail naar info@erfgoedbrabant.nl o.v.v. Vervolging.
Vergeet uw adresgegevens niet i.v.m. de factuur.