Erfgoed van Turkse en Marokkaanse Brabanders

Stagiaires Lot en Isaiah hebben voor hun onderzoek gesproken met Turkse en Marokkaanse gastarbeiders en hun familie.

Het thema van de Maand van de Geschiedenis 2021, ‘Aan het werk’, was voor de redactie van Brabantserfgoed.nl aanleiding om tot nog toe ongehoorde verhalen van werk in Brabant vast te gaan leggen. De meest in het oog springende groep mensen over wie in dit kader vaak geschreven is, maar die zelf nog nauwelijks aan het woord zijn gekomen, zijn de gastarbeiders. Zij kwamen met name vanaf de jaren ‘70 naar de provincie. Brabantse fabrieken konden in deze periode lokaal nauwelijks nog aan arbeiders komen, dus gingen ze actief arbeiders werven in het buitenland. De gastarbeiders verlieten huis en haard in Spanje, Portugal, Marokko en Turkije, op zoek naar de start van een beter leven met het geld dat in Nederland verdient kon worden.

Een deel van hen keerde later terug naar het land van herkomst, maar een groot deel werd onderdeel van de Brabantse maatschappij. De Turkse en Marokkaanse culturen werden door hen en hun kinderen verweven met de Nederlandse. Hun verhalen ontbreken echter nog in de Brabantse geschiedschrijving. Daarom zijn in september 2021 Isaiah Jiménez en Lot Rodenburg, twee studenten Antropologie, gestart met hun stage-onderzoek voor Brabantserfgoed.nl naar Turkse en Marokkaanse gastarbeiders. Centraal in hun onderzoek staat wat deze eerste generatie Turkse en Marokkaanse Brabanders als hun eigen erfgoed ziet en hoe zij reflecteren op hun komst naar Nederland. Lot richt zich daarbij op de vrouwen van de gastarbeiders en Isaiah op de mannen.

Samen met de geïnterviewden, geven Isaiah en Lot in hun onderzoek vorm aan getuigenissen die de ervaringen van deze groep vastleggen. De resulterende teksten op Brabantserfgoed.nl zijn nadrukkelijk co-creaties, gestructureerd door de narratieve interviewmethode ontwikkeld door Sjoerd-Jeroen Moenandar, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen en onafhankelijk onderzoeker Floor Basten.

Bezoek Brabantserfgoed.nl voor de getuigenissen.