Een SWOT-analyse maken

Wilt u nadenken over de koers van uw erfgoedinstelling? Een SWOT-analyse biedt daarvoor handvatten.

SWOT staat voor:

Strenghts – Sterkten

Weaknesses – Zwakten

Opportunities – Kansen

Threats – Bedreigingen

Bekijk hieronder het filmpje van de SWOT-analyse van Heemkundekring Schaijk & Reek.

Een SWOT kunt u uitvoeren met alle medewerkers. U verzamelt hiermee alle gezichtspunten met betrekking tot het functioneren van de organisatie. Het resultaat is een waardevolle bijdrage voor het uitzetten van de koers van uw organisatie.

Sterkten en zwakten hebben betrekking op het werk van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Tijdelijke tentoonstellingen
 • Interne communicatie
 • Veel kennis in de organisatie

Kansen en bedreigingen gaan over de omgeving van de organisatie en zijn bijvoorbeeld:

 • Politieke ontwikkelingen
 • Samenstelling van de bevolking
 • Mensen hebben weinig tijd voor vrijwilligerswerk
 • Digitalisering

Een handig hulpmiddel voor het systematisch aanduiden van kansen en bedreigingen in de omgeving is de DESTEP-methode:

 • Demografische trends (bevolking: bijvoorbeeld samenstelling, opleidingsniveau, migratie)
 • Ecologische trends (omgang met het milieu)
 • Sociologische trends (levensstijlen: bijvoorbeeld familiestructuren, arbeidsethos)
 • Technologische trends (bijvoorbeeld technologie in het dagelijks leven)
 • Economische trends (conjunctuur: verandering in bestedingen)
 • Politieke trends (bijvoorbeeld de rol van de overheid in cultuur: terugtredend of inhoudelijk sturend)

Tips voor het organiseren van een SWOT-analyse

 1. Nodig iedereen ruim op tijd uit om deel te nemen en licht toe wat de bedoeling is.
 2. Maak de groep niet groter dan circa 15 personen.
 3. Maak de bijeenkomst niet langer dan 2 uur.
 4. Licht aan het begin de spelregels van de SWOT-analyse toe: vertrouwelijkheid; niet over mensen praten; niet in discussie gaan; respecteren van elkaars mening; verschillen in kennis accepteren; alleen eigen ervaringen/visies inbrengen.
 5. Behandel achtereenvolgens de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Geef circa 10 minuten om opmerkingen op post-it’s te schrijven (één opmerking per post-it); verzamel ze vervolgens en plak ze op een flip-overvel. Neem collectief de opmerkingen door, vraag elkaar indien nodig om verduidelijking.

Bekijk hieronder de SWOT-analyse van Heemkundig Streekmuseum Jan Uten Houte.

Resultaten van de SWOT-analyse

Hoe gaat u om met de gesignaleerde sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen? In onderstaande tabel is kort aangegeven welke actie het meest passend is in de verschillende situaties.

 SWOT-tabel

Meer informatie over het uitvoeren van een SWOT-analyse is te vinden op de website van FARO, Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed.