Oproep: Doe mee aan de vragenlijst over dialecteducatie in het Nederlandse onderwijs

In samenwerking met Erfgoed Brabant onderzoekt Kristel Doreleijers dialecteducatie. Via een vragenlijst wil ze onder andere in kaart brengen hoe dialecteducatie momenteel wordt vormgegeven.

Binnen haar promotieonderzoek doet Kristel Doreleijers (Tilburg University/Meertens Instituut) onderzoek naar dialecteducatie. Via een vragenlijst wil ze in kaart brengen hoe dialecteducatie in het Nederlandse onderwijs momenteel wordt vormgegeven en welke attitudes en behoeften er zijn in het veld. Hoeveel animo is er om aandacht te besteden aan dialect en regionale taal in het onderwijs? Wat moeten we aanbieden? En hoe moeten we dat doen? Met de resultaten van deze vragenlijst kan het toekomstige aanbod aan dialecteducatie worden verbeterd. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Erfgoed Brabant.

Woordwolk met betrekking tot dialect. Bron Kristel Doreleijers
Bent u werkzaam als leerkracht (PO) of docent Nederlands (VO)? Bent u werkzaam als docent aan de Pabo of de hbo/wo lerarenopleiding Nederlands? Of studeert u aan een van deze opleidingen? Dan bent u van harte uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen! Ook als u werkzaam bent als materiaalontwikkelaar op het gebied van dialecteducatie en/of als ondersteuner op dit terrein (bijvoorbeeld als erfgoed(educatie)specialist of intermediair cultuureducatie) wordt u deelname zeer op prijs gesteld. Het invullen van de vragenlijst duurt minimaal 5 en maximaal 25 minuten (afhankelijk van de gegeven antwoorden). Elke deelnemer maakt kans op een van de vijf VVV-cadeaubonnen ter waarde van €20,-.

Komt u zelf niet in aanmerking om de vragenlijst in te vullen, maar kent u wel mensen in uw omgeving die tot de doelgroep behoren? Voelt u dan vrij om deze pagina met hen te delen.