Digitalisering en Wetgeving

Bij het digitaliseren van erfgoed dient u rekening te houden met verschillende wetten en regelgeving