Dialect lesidee

groep 6, 7 en 8

Lesidee over dialecten en accenten waarbij leerlingen familie interviewen

Wat je zegt ben je zelf dorpje spreekwolkjes

Nodig: internetverbinding en digibord

Les 1

Ken je woorden uit je dialect? 
Open de les met de vraag of de leerlingen weten wat dialect is? Kennen de leerlingen woorden uit het dialect? Laat de leerlingen de woorden die zij kennen opnoemen met een eventuele vertaling. 

Opdracht: Laat leerlingen die een opa en oma hebben die in de regio wonen en die daar ook vandaan komen, interviewen. Zij kunnen vragen naar woorden uit het dialect van vroeger die nu niet meer gebruikt worden.
Laat de leerlingen in groepjes interviewvragen bedenken.

Les 2

De leerlingen vertellen over het interview dat ze gehouden hebben.
Nodig een opa/oma uit die in dialect komt vertellen hoe het er vroeger op school aan toe ging. Zij kunnen bijvoorbeeld vertellen over de schoolregels, over jongens- en meisjesscholen, over de kleding en hoe lang je vroeger naar school ging.