Design Thinking: een korte introductie

Design Thinking is een manier om projecten of producten te ontwikkelen waarbij de eindgebruiker steeds centraal staat.

vijf fases van Design Thinking illustratie NL - Afbeelding Erfgoed Brabant

De vijf fases van Design Thinking. Afbeelding: Erfgoed Brabant. Alle rechten voorbehouden.

Design thinking is een methode om problemen op te lossen of om tot een nieuw project of product te komen. Vaak wordt er in een ontwerpproces vóór de eindgebruiker gedacht. Design thinking denkt samen mét de eindgebruiker. Er worden over het algemeen vijf fases of stappen aangeduid die in een vaste volgorde doorlopen worden. Hieronder worden deze fases kort beschreven.

Fase 1: Empathie

"Ik heb een uitdaging, hoe pak ik het aan?"
De uitdaging of vraag die centraal staat wordt onderzocht. Door de uitdaging of vraag te doorgronden, door de doelgroep te begrijpen en onderzoeken. Je laat aannames en vooroordelen achter en ontwikkelt empathie voor alle betrokkenen bij de vraag. In deze fase verzamel je zoveel mogelijk informatie. Het liefst door mensen zelf te spreken.

Fase 2: Definiëren

"Ik leer, zie en hoor nieuwe dingen, hoe interpreteer ik die?"
Analyseer en interpreteer alle informatie die in de eerste fase is opgehaald. Probeer uit al die informatie tot een punt te komen: definieer een wens. Formuleer dat vanuit de gebruiker en niet vanuit jezelf.

Fase 3: Ideeën

"Ik zie een mogelijkheid, wat ga ik ontwikkelen?"
In deze fase wordt er gebrainstormd. Eerst worden er zoveel mogelijk ideeën bedacht, die later weer worden teruggebracht tot de meest potentiële ideeën. Er zijn allerlei websites en boeken met brainstormtechnieken die gericht zijn op het losmaken van zoveel mogelijk technieken én op het terugbrengen van die berg ideeën tot de beste overblijven. 

Fase 4: Prototype

"Ik heb een idee, hoe kan ik het maken?"
Maak een simpele en goedkope versie van je project of product. In deze fase is de inhoud het belangrijkste, nog niet de vormgeving. Niet alleen de ontwikkeling van het prototype zelf is belangrijk in deze fase. Denk ook goed na over hoe je gaat testen, evalueren en hoe je alle ervaringen kunt ophalen op zo'n manier dat ze je helpen met verder ontwikkelen.

Fase 5: Testen

"Ik heb iets nieuws, hoe verbeter ik het?"
Aan de slag! Het prototype wordt getest met de doelgroep. Er wordt gereflecteerd en de feedback wordt omgezet in succesfactoren en verbeterpunten. De volgende stap in de doorontwikkeling wordt bepaald.

Dit is de laatste van deze vijf stappen, maar zelden het einde van het ontwerpproces. Het testen en evalueren van het prototype levert namelijk altijd feedback op, waarmee je de vijf fases weer opnieuw begint. De testresultaten zijn immers nieuwe informatie die je aan het begin van het proces nog niet had. Dus hoe ga je die plaatsen, definiëren, toepassen en weer opnieuw testen? Design Thinking gaat uit van het steeds blijven aanpassen van je project of product. 

Meet Up

Een erfgoedproject waarbij Design Thinking wordt toegepast is Meet Up, een project waarbij lokale bronnen en locaties worden ingezet in het (geschiedenis)onderwijs op de middelbare school.