Deadlines subsidieregelingen

Er bestaan veel subsidieregelingen. Dat is fijn, maar maakt het niet eenvoudig om een subsidie te vinden die aansluit bij uw project of idee. Om het vinden van een subsidie eenvoudiger te maken, vindt u op deze pagina een overzicht van de belangrijkste (Brabantse) subsidieregelingen voor de erfgoed- en/of cultuursector. De subsidies staan in volgorde van de deadlinedata. 

Logo Kickstart Cultuurfonds
CORONA-AANPASSINGEN MUSEA, KASTELEN, MOLENS

Regeling: Voor aanpassingen als gevolg van de coronamaatregelen.
Indientermijnen (2021): 15 februari-19 februari (16:00) / 29 maart-2 april (16:00) / 17 mei-21 mei (16:00)

Klik hier voor meer informatie over de regeling.

Logo Mondriaan Fonds
CORONAREGELING MUSEA MET EEN PRIVATE COLLECTIE

Regeling: compensatie voor financiële schade als gevolg van Covid-19-maatregelen
Deadline: 19 mei 2021, 17:00 uur

Musea met een overwegend private collectie die financiële problemen hebben of verwachten te krijgen als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19 kunnen bij het Mondriaan Fonds compensatie aanvragen.

Klik hier voor meer informatie over de regeling

Logo Gemeente Tilburg
ERFGOEDPROJECTEN IN GEMEENTE TILBURG

Regeling: Vernieuwing in samenwerkingsverbanden / product / presentatievorm
Deadline: 1 juni 2021 / 1 oktober 2021

De aanvraag moet bovenal betrekking hebben op het erfgoed van Tilburg, Berkel-Enschot of Udenhout. De gemeente zoekt naar vernieuwing in onder andere samenwerkingsverbanden en in het product of de presentatievorm. 
Klik hier voor meer informatie over de regeling.

Logo Fonds voor Cultuurparticipatie
IMMATERIEEL ERFGOED 

Regeling: Immaterieel erfgoed in stedelijke context
Deadline: 31 juli 2021 NB het budget van deze regeling is al uitgeput

Voor initiatieven van erfgoedgemeenschappen, -beoefenaars en andere groepen of (online) netwerken die mensen actief betrekken bij de beoefening van immaterieel erfgoed.
Klik hier voor meer informatie over de regeling.

Logo Fonds voor Cultuurparticipatie
ERFGOEDVRIJWILLIGERS

Regeling: Erfgoedvrijwilligers
Deadline: 31 juli 2021 NB het budget van deze regeling is al uitgeput

Voor erfgoedvrijwilligers die hun deskundigheid verder willen ontwikkelen. En voor de versteviging van kleine erfgoedorganisaties die voornamelijk op vrijwilligers drijven.
Klik hier voor meer informatie over de regeling.

Logo Fonds voor Cultuurparticipatie
DIGITAAL ERFGOED

Regeling: Creatief gebruik digitaal erfgoed
Deadline: 1 oktober 2021

Deze regeling is voor projecten op school en in de vrije tijd. De regeling vraagt om projecten te ontwikkelen waarbij het digitale erfgoed (her)gebruik wordt.
Klik hier voor meer informatie over de regeling.

 

Logo Fonds voor Cultuurparticipatie
ARCHEOLOGIE

Regeling: Archeologieparticipatie
Deadline: 26 november 2021

Voor projecten die de beoefening, beleving of ervaring van archeologie in de vrije tijd stimuleren. Waarbij niet het erfgoed, maar de deelnemer centraal staat.
Klik hier voor meer informatie over de regeling.

 

Logo Impulsgelden Provincie Noord-Brabant
CULTUURPROJECTEN MIDDELS CROWDFUNDING

Regeling: Crowdfunding (2021)
Deadline: 31 december 2021 of tot subsidieplafond is bereikt

Voor projecten die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van de Brabantse cultuursector door middel van crowdfunding.
Klik hier voor meer informatie over de regeling.

Logo Impulsgelden Provincie Noord-Brabant

CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP

Regeling: Kennisvoucher (2021)
Deadline: 31 december 2021 of tot subsidieplafond is bereikt

Voor projecten die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem door het opdoen van kennis op het gebied van cultureel ondernemerschap.
Klik hier voor meer informatie over de regeling.

Logo TalentHub Brabant
KUNST

Regeling: TalentHub Brabant
Deadline: 30 maart 2022

Projecten die het ontwikkelen van talenten in de professionele kunsten stimuleren, komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.
Klik hier voor meer informatie over de regeling.

 

 

  • Grote banner: Bron VisitBrabant.
  • Kleine banner: Omgevallen glazen pot met muntgeld. Fotograaf Josh Appel. Unsplash.
Doret Eeken

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 94 07,
of stuur een mail:
doreteeken
@erfgoedbrabant.nl

Doret Eeken, projectmedewerker