Regionale geschiedenis in Brabant: een verkenning

Inschrijving start eind november 2019

Tilburg University

€120,- incl. literatuur

Collegereeks over de geschiedenis, de volkscultuur en het (zelf)beeld van Noord-Brabant. De inschrijving start eind november 2019.

De leerstoel Cultuur in Brabant van de Tilburg University en de Erfgoed Brabant Academie organiseren in het voorjaar van 2020 weer de cursus Regionale geschiedenis van Brabant. Het eerste college vindt plaats in de week van 27 januari 2020. 

De cursus bestaat uit een reeks hoorcolleges en een excursie.

Doel
De colleges worden gegeven door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld en drs. Jan van Oudheusden. Prof. dr. Jos Swanenberg verzorgt een gastcollege.

De hoorcollegereeks behelst een inleiding in de bestudering van het verleden van de regio en de regionale volkscultuur. Centraal staat de wisselwerking tussen de beeldvorming over het Brabantse verleden en de vormgeving van de hedendaagse Brabantse identiteit.

Tijdens de cursus gebruiken we als cursusboek: Jan van Oudheusden, Verhalen van Brabant. Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken (Zwolle: WBooks en Erfgoed Brabant, 2015). ISBN 9789040077807.

Deelname en kosten
Deze cursus staat open voor studenten van Tilburg University, mensen uit de archief- en museumwereld, studenten van de Open Universiteit, heemkundigen en overige geïnteresseerden.

De deelnamekosten voor niet-TiU-studenten bedragen €100,- exclusief en €120,- inclusief de aanschaf van het boek van Jan van Oudheusden, Verhalen van Brabant. Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken (Zwolle: WBooks en Erfgoed Brabant, 2015).

Ook niet-TiU-studenten zijn dus van harte welkom, mits zij de hele cursus volgen en actief deelnemen in het lezen en bespreken van de literatuur. Het maximaal aantal plaatsen is 30.

Data
De cursus start in de week van 27 januari 2020 en loopt tot midden mei 2020.
De exacte data en tijden zijn eind november 2019 bekend. 

Locatie
Campus van Tilburg University. 

Inschrijven 
De inschrijving start eind november 2019.