Onderwijsproces

Voor derdejaarsstudenten van Fontys Hogeschool Kind en Educatie

Vakgeïntegreerd innovatief ontwerp

Thema 7 ‘Onderwijsproces’ daagt je uit om je via het profiel ‘Wetenschap, Natuur, Techniek en Design’ of ‘Mens, Maatschappij, Kunst en Cultuur’ te verdiepen in het onderwijsproces. Aan jou de opdracht om een brede kijk op het gekozen profiel te ontwikkelen en deze toe te passen in een vakgeïntegreerd innovatief ontwerp dat voor je school inspirerend is.

Thema 7 heeft tot doel je te motiveren aan de slag te gaan met ontwerpgericht onderzoek en betekenisvol te leren. In dit thema wordt jouw onderzoekende, nieuwsgierige houding aangesproken.

Erfgoed Brabant als externe partner

In thema 7 ontwikkel je inzicht in de betekenis van het door jou gekozen profiel. De opgedane kennis pas je toe in een vakgeïntegreerd ontwerp dat voor je school inspirerend is. Je werkt samen met een externe partner zodat je de expertise van die partner in je onderwijs kunt benutten. Je betrekt ouders / verzorgers actief bij je activiteiten en je verdiept je in het netwerk van je basisschool. Je doet praktijkgericht onderzoek binnen je eigen stagegroep met als doel samenhang voor leerlingen in het onderwijs te bewerkstelligen.

Opzet van de cursus

Wil jij als derdejaarsstudent voor jouw vakgeïntegreerd innovatief ontwerp samenwerken met Erfgoed Brabant? Neem dan contact met ons op of schrijf je in via je opleiding.

Tijdsduur: drie bijeenkomsten van 1,5 uur

Aantal deelnemers: max. 6 studenten