Onderwijsproces

Voor derdejaarsstudenten van Fontys Hogeschool Kind en Educatie.

Vakgeïntegreerd innovatief ontwerp

Thema 7 ‘Onderwijsproces’ daagt u uit om u via het profiel ‘Wetenschap, Natuur, Techniek en Design’ of ‘Mens, Maatschappij, Kunst en Cultuur’ te verdiepen in het onderwijsproces. Aan u de opdracht om een brede kijk op het gekozen profiel te ontwikkelen en deze toe te passen in een vakgeïntegreerd innovatief ontwerp dat voor uw school inspirerend is.

Thema 7 heeft tot doel u te motiveren aan de slag te gaan met ontwerpgericht onderzoek en betekenisvol te leren. In dit thema wordt uw onderzoekende, nieuwsgierige houding aangesproken.

Erfgoed Brabant als externe partner

In thema 7 ontwikkelt u inzicht in de betekenis van het door u gekozen profiel. De opgedane kennis past u toe in een vakgeïntegreerd ontwerp dat voor uw school inspirerend is. U werkt samen met een externe partner zodat u de expertise van die partner in uw onderwijs kunt benutten. U betrekt ouders / verzorgers actief bij uw activiteiten en u verdiept u in het netwerk van uw basisschool. U doet praktijkgericht onderzoek binnen uw eigen stagegroep met als doel samenhang voor leerlingen in het onderwijs te bewerkstelligen.

Opzet van de cursus

Wilt u als derdejaarsstudent voor uw vakgeïntegreerd innovatief ontwerp samenwerken met Erfgoed Brabant? Neem dan contact met ons op of schrijf u in via uw opleiding.

Tijdsduur: drie bijeenkomsten van 1,5 uur

Aantal deelnemers: max. 6 studenten