Minor Cultuureducatie

Stageopdracht voor derdejaars van Fontys Hogeschool Kind en Educatie.

Minor Cultuureducatie

Als derdejaarsstudent van Fontys Pabo kun je kiezen voor de Minor Cultuureducatie. Deze minor leidt op tot Interne Cultuurcoƶrdinator (ICC-er) op de basisschool. Je ontwikkelt daarbij een visie op cultuureducatie en brengt bijvoorbeeld de culturele omgeving van de school in kaart. Tijdens de minor breng je praktijkbezoeken aan partners van Fontys zoals Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant, die met hun onderwijsprogramma's bijdragen aan goede cultuureducatie op school. Erfgoed Brabant biedt jou de mogelijkheid om je minorstage bij ons te volgen. Zo kun je je blik op de rol van de ICC-er verbreden vanuit pratijk en theorie.

Hoe ziet je stage er uit?

  1. Je start tijdens je minor met een cursus erfgoededucatie, ontvangt de Wijzer met Erfgoededucatie en maakt kennis met de lesprojecten van Erfgoed Brabant. Meer over de Wijzer met Erfgoededucatie.
  2. In samenwerking met Het Noordbrabants Museum verkennen we de wijze waarop erfgoed met kunst verbonden is, en onderzoek je de culturele competenties (onderzoekend, creƫrend en reflecterend vermogen) in de praktijk. Je krijgt zo meer grip op de verschillende invalshoeken van cultuureducatie.
  3. Met de kennis over erfgoed- en cultuureducatie, jouw leervraag en een educatieve onderzoeksvraag van Erfgoed Brabant ga je aan de slag in de praktijk. Daarbij verbinden wij jouw onderzoek aan een lokale erfgoedinstelling waar je je kennis kunt toetsen.
  4. Erfgoed Brabant begeleidt jou en je leergroep gedurende de stage. In samenspraak bepalen we waar je leerbehoefte zit en welke stappen we zetten.

Interesse?

Wil je als student van de Minor Cultuureducatie met Erfgoed Brabant samenwerken? Neem dan contact met ons op of schrijf je in via de opleiding.

Tijdsduur: een bijeenkomst van 2,5 uur met Erfgoed Brabant en nog nader te bepalen aantal begeleidingsmomenten. Onderzoek en overleg vinden plaats tijdens jouw opleidingsuren.

Aantal deelnemers: maximaal vier studenten.

Lees een interview over de ervaringen van minorstudenten Bregje, Ilvy, Merve en Luigi.

Bezoek aan het Kempenmuseum door studenten Fontys minor cultuureducatie. Foto Rolf Vonk. Bron Erfgoed Brabant.