Cursus regionale geschiedenis

Tilburg University

€120,- incl. literatuur

Collegereeks over de geschiedenis, de volkscultuur en het (zelf)beeld van Noord-Brabant.

Het aantal plaatsen is beperkt. 

De leerstoel Cultuur in Brabant van de Tilburg University en de Erfgoed Brabant Academie organiseren in het voorjaar van 2020 weer de cursus Regionale geschiedenis van Brabant. 

Doel
Het hoorcollege behelst een inleiding in de bestudering van het verleden van de regio en de regionale volkscultuur. Centraal staat de wisselwerking tussen de beeldvorming over het Brabantse verleden en de vormgeving van de hedendaagse Brabantse identiteit. 

Tijdens de cursus wordt als cursusboek gebruikt: Jan van Oudheusden, Verhalen van Brabant. Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken (Zwolle: WBooks en Erfgoed Brabant, 2015). ISBN 9789040077807.

Deelname en kosten
De cursus staat open voor studenten van Tilburg University, mensen uit de archief- en museumwereld, studenten van de Open Universiteit en heemkundigen. De deelnamekosten voor niet-UvT-studenten bedragen €100,- exclusief en €120,- inclusief de aanschaf van het boek van Jan van Oudheusden, Verhalen van Brabant. Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken (Zwolle: WBooks en Erfgoed Brabant, 2015). Ook niet-UvT-studenten zijn dus van harte welkom, mits zij de hele cursus volgen en actief deelnemen in het lezen en bespreken van de literatuur. 

Inschrijven
Het maximaal aantal plaatsen is 30, dus snelle aanmelding kan u van een plaats verzekeren. Inschrijving voor de cursus is tot 22 januari 2020 mogelijk door het sturen van een e-mail naar info@erfgoedbrabant.nl onder vermelding van: 

  • naam
  • adres, postcode en woonplaats
  • telefoonnummers (ook mobiel)
  • e-mailadres
  • aangeven: met of zonder cursusboek.

U krijgt dan een rekening thuisgestuurd van Erfgoed Brabant. Na betaling ontvangt u het collegerooster en nadere gegevens.