Cursus 'Regionale geschiedenis in Brabant'

Tot nader order opgeschort

Tilburg University

Wegens de maatregelen n.a.v. het coronavirus en het ziek-zijn (niet corona-gerelateerd) van prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, is de cursus 'Regionale geschiedenis' tot nader order opgeschort. Bent u een deelnemer aan de cursus en heeft u vragen? Neem dan contact op met Erfgoed Brabant door een mail te sturen naar info@erfgoedbrabant.nl. 

Klik hier voor video-opnamen van een aantal van de colleges uit de cursus "Regionale geschiedenis in Brabant".

Hieronder vindt u de eerder geldende cursus-informatie 

De leerstoel Cultuur in Brabant van de Tilburg University en de Erfgoed Brabant Academie organiseren in het voorjaar van 2020 weer de cursus Regionale geschiedenis in Brabant. 

Doel

De hoorcolleges behelsen een inleiding in de bestudering van het verleden van de regio en de regionale volkscultuur. Centraal staat de wisselwerking tussen de beeldvorming over het Brabantse verleden en de vormgeving van de hedendaagse Brabantse identiteit. Bekijk hier welke onderwerpen tijdens de colleges besproken worden. 

Tijdens de cursus wordt als cursusboek gebruikt: Jan van Oudheusden, "Verhalen van Brabant. Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken" (Zwolle: WBooks en Erfgoed Brabant, 2015). ISBN 9789040077807.

Deelname en kosten

De cursus staat open voor studenten van Tilburg University, mensen uit de archief- en museumwereld, studenten van de Open Universiteit en heemkundigen. De deelnamekosten voor niet-UvT-studenten bedragen €100,- exclusief en €120,- inclusief de aanschaf van het boek van Jan van Oudheusden, "Verhalen van Brabant. Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken" (Zwolle: WBooks en Erfgoed Brabant, 2015). Ook niet-UvT-studenten zijn dus van harte welkom, mits zij de hele cursus volgen en actief deelnemen in het lezen en bespreken van de literatuur.