Cursus Regionale Geschiedenis in Brabant

Tilburg University

De reeks van 2022 is al van start gegaan. Inschrijven is niet meer mogelijk.

In 2022 organiseren wij weer de cursus Regionale Geschiedenis in Brabant. De cursus zal bestaan uit online, vooraf opgenomen hoorcolleges, online responsiecolleges en live responsiecolleges. De live responsiecolleges vinden plaats in Tilburg, als de situatie rondom Corona dat toelaat. Zo niet, dan zullen alle colleges online worden gegeven. De hoor- en responsiecolleges zijn een inleiding in de bestudering van het verleden van de regio en de regionale volkscultuur.

Voor cursisten

Bekijk hier het rooster.

Cursus-informatie 

  • Reeks van 15 hoor- en 15 responsiecolleges.
  • De responsiecolleges vinden deels plaats in een online omgeving en deels op locatie (Tilburg University). Van de deelnemers wordt een goede voorbereiding en actieve houding verwacht.
  • De responsiecolleges vinden plaats op dinsdagmiddagen van 12.45 - 14.30 uur. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 1 februari. De laatste bijeenkomst is op dinsdag 31 mei. 
  • De responsiecolleges worden in eigen tijd voorbereid door onder andere het bekijken van de beschikbare, vooraf opgenomen hoorcolleges.
  • De studielast voor deze cursus bedraagt 8 - 10 uur per week (inclusief de colleges) gedurende 14 weken.
  • De hoorcolleges worden gegeven door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, prof. dr. Jos Swanenberg, drs. Jan van Oudheusden, drs. Patrick Timmermans en Wouter Loeff, MA.
  • De responsiecolleges worden gegeven door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, prof. dr. Jos Swanenberg, drs. Patrick Timmermans, Wouter Loeff, MA en Robin Hoeks MA.

Doel

De hoor- en responsiecolleges zijn een inleiding in de bestudering van het verleden van de regio en de regionale volkscultuur. Centraal staat de wisselwerking tussen de beeldvorming over het Brabantse verleden en de vormgeving van de hedendaagse Brabantse identiteit. 

Tijdens de cursus wordt als cursusboek gebruikt: Jan van Oudheusden, "Verhalen van Brabant. Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken" (Zwolle: WBooks en Erfgoed Brabant, 2015. ISBN 9789040077807).

Deelname en kosten

De cursus staat open voor studenten van Tilburg University, mensen uit de archief- en museumwereld, studenten van de Open Universiteit en heemkundigen. Ook particulier geïnteresseerden zijn van harte welkom. De deelnamekosten voor niet-UvT-studenten bedragen €90,- exclusief en €120,- inclusief de aanschaf en verzendkosten van het boek van Jan van Oudheusden, "Verhalen van Brabant. Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken" (Zwolle: WBooks en Erfgoed Brabant, 2015). Ook niet-UvT-studenten zijn dus van harte welkom, mits zij de hele cursus volgen en actief deelnemen in het lezen en bespreken van de literatuur. 

Inschrijving

U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar info@erfgoedbrabant.nl.

Rooster

Het rooster met daarin het overzicht van alle colleges kunt u hier vinden.

Foto: Kasteel Helmond. Bron: VisitBrabant.