Cursus Regionale Geschiedenis in Brabant

Tilburg University

In 2024 organiseren wij weer de cursus Regionale Geschiedenis in Brabant, een inleiding in de bestudering van het verleden van deze regio en haar regionale volkscultuur. De cursus zal bestaan uit online, vooraf opgenomen hoorcolleges en live responsiecolleges. De live responsiecolleges vinden plaats in Tilburg. 

Cursus-informatie 

  • Reeks van 14 hoor- en 14 responsiecolleges in de periode tussen 29 januari en mei 2024. 
  • De colleges worden gegeven op maandagmiddag van 12.45 - 14.30. 
  • De responsiecolleges vinden plaats op locatie (Tilburg University). Van de deelnemers wordt een goede voorbereiding en actieve houding verwacht. 
  • De responsiecolleges worden in eigen tijd voorbereid door onder andere het bekijken van de beschikbare, vooraf opgenomen hoorcolleges. Alle deelnemers krijgen een link naar de online cursusstof en de hoorcollege-video's.
  • De studielast voor deze cursus bedraagt 8 - 10 uur per week (inclusief de colleges) gedurende 14 weken.
  • De hoorcolleges worden gegeven door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, prof. dr. Jos Swanenberg, drs. Jan van Oudheusden, drs. Patrick Timmermans en Wouter Loeff MA.
  • De responsiecolleges worden gegeven door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, Wouter Loeff MA en diverse gastsprekers.

Doel

De hoor- en responsiecolleges zijn een inleiding in de bestudering van het verleden van de regio en de regionale volkscultuur. Centraal staat de wisselwerking tussen de beeldvorming over het Brabantse verleden en de vormgeving van de hedendaagse Brabantse identiteit. 

Tijdens de cursus wordt als cursusboek gebruikt: Jan van Oudheusden, "Verhalen van Brabant. Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken" (Zwolle: WBooks en Erfgoed Brabant, 2015. ISBN 9789040077807).

Deelname en kosten

De cursus staat open voor studenten van Tilburg University, mensen uit de archief- en museumwereld, studenten van de Open Universiteit en heemkundigen. Ook particulier geïnteresseerden zijn van harte welkom. De deelnamekosten voor niet-UvT-studenten bedragen €90,- exclusief en €120,- inclusief de aanschaf en verzendkosten van het boek van Jan van Oudheusden, "Verhalen van Brabant. Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken" (Zwolle: WBooks en Erfgoed Brabant, 2015). Ook niet-UvT-studenten zijn dus van harte welkom, mits zij de hele cursus volgen en actief deelnemen in het lezen en bespreken van de literatuur. 

Inschrijving

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar terauijtdewilligen@erfgoedbrabant.nl. 

Foto: Kasteel Helmond. Bron: VisitBrabant.