Cursus regionale geschiedenis in Brabant

Tilburg University

€120,- incl. literatuur

Collegereeks over de geschiedenis, de volkscultuur en het (zelf)beeld van Noord-Brabant.

De inschrijving is gesloten. 

De leerstoel Cultuur in Brabant van de Tilburg University en de Erfgoed Brabant Academie organiseren in het voorjaar van 2020 weer de cursus Regionale geschiedenis in Brabant. 

  • De reeks van 14 hoorcolleges begint op woensdag 29 januari en eindigt op woensdag 20 (of 27) mei 2020
  • Tijd: 12:45-15:30 u.
  • Locatie: Cube Z222 (gebouw Cube, zaal 222).
  • Ergens aan het begin van de cursus wordt een excursie georganiseerd. 
  • De colleges worden gegeven door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld en drs. Jan van Oudheusden. Prof. dr. Jos Swanenberg verzorgt een gastcollege. 

Doel
Het hoorcollege behelst een inleiding in de bestudering van het verleden van de regio en de regionale volkscultuur. Centraal staat de wisselwerking tussen de beeldvorming over het Brabantse verleden en de vormgeving van de hedendaagse Brabantse identiteit. 

Tijdens de cursus wordt als cursusboek gebruikt: Jan van Oudheusden, Verhalen van Brabant. Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken (Zwolle: WBooks en Erfgoed Brabant, 2015). ISBN 9789040077807.

Deelname en kosten
De cursus staat open voor studenten van Tilburg University, mensen uit de archief- en museumwereld, studenten van de Open Universiteit en heemkundigen. De deelnamekosten voor niet-UvT-studenten bedragen €100,- exclusief en €120,- inclusief de aanschaf van het boek van Jan van Oudheusden, Verhalen van Brabant. Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken (Zwolle: WBooks en Erfgoed Brabant, 2015). Ook niet-UvT-studenten zijn dus van harte welkom, mits zij de hele cursus volgen en actief deelnemen in het lezen en bespreken van de literatuur. 

Deelnemers kunnen hier informatie vinden over de onderwerpen van de hoorcollege's.