Cursus Regionale Geschiedenis in Brabant

Tilburg University

In 2021 wordt de cursus online georganiseerd. De inschrijving is gesloten.

In 2021 wordt de cursus Regionale Geschiedenis in Brabant weer georganiseerd. Vanwege de Coronabeperkingen zullen de bijeenkomsten online plaatsvinden. De hoor- en responsiecolleges zijn een inleiding in de bestudering van het verleden van de regio en de regionale volkscultuur.

De inschrijving is gesloten.

Cursus-informatie 

  • Reeks van 14 hoor- en 14 responsiecolleges.
  • De responsiecolleges vinden plaats in een online omgeving. Van de deelnemers wordt een goede voorbereiding en actieve houding verwacht. Deze colleges worden gegeven op dinsdagen tussen 12.45 en 15.30. De eerste bijeenkomst vond plaats op 2 februari 2021.
  • Het rooster van alle colleges kunt u hier bekijken.
  • De responsiecolleges worden in eigen tijd voorbereid door onder andere het bekijken van de beschikbare, vooraf opgenomen hoorcolleges.
  • De studielast voor deze cursus bedraagt 8 - 10 uur per week (inclusief de colleges) gedurende 14 weken.
  • De hoorcolleges worden gegeven door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, prof. dr. Jos Swanenberg, drs. Jan van Oudheusden, drs. Patrick Timmermans en Wouter Loeff, MA.
  • De responsiecolleges worden gegeven door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, prof. dr. Jos Swanenberg, drs. Patrick Timmermans, Wouter Loeff, MA en diverse gastsprekers.

Doel

De hoor- en responsiecolleges zijn een inleiding in de bestudering van het verleden van de regio en de regionale volkscultuur. Centraal staat de wisselwerking tussen de beeldvorming over het Brabantse verleden en de vormgeving van de hedendaagse Brabantse identiteit. 

Tijdens de cursus wordt als cursusboek gebruikt: Jan van Oudheusden, "Verhalen van Brabant. Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken" (Zwolle: WBooks en Erfgoed Brabant, 2015). ISBN 9789040077807).

Deelname en kosten

De cursus staat open voor studenten van Tilburg University, mensen uit de archief- en museumwereld, studenten van de Open Universiteit en heemkundigen. Ook particulier geïnteresseerden zijn van harte welkom. De deelnamekosten voor niet-UvT-studenten bedragen €45,- exclusief en €75,- inclusief de aanschaf en verzendkosten van het boek van Jan van Oudheusden, "Verhalen van Brabant. Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken" (Zwolle: WBooks en Erfgoed Brabant, 2015). Ook niet-UvT-studenten zijn dus van harte welkom, mits zij de hele cursus volgen en actief deelnemen in het lezen en bespreken van de literatuur. 

Inschrijving

De inschrijving is gesloten. 

Rooster

Het overzicht van alle colleges vindt u in dit rooster.

Foto: Kasteel Helmond. Bron: VisitBrabant.