Pas op de plaats

De ‘pas op de plaats’ (letterlijk) geeft wellicht ruimte om stil te staan bij doel en functie van uw organisatie.