Code bruikleenverkeer 2017

Om het bruikleenverkeer van collecties van overheden te bevorderen is de Code bruikleenverkeer 2017 opgesteld.

Cover brochure 'Code bruikleenverkeer 2017'. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Tijdens een conferentie in 2015 en tijdens vervolgbijeenkomsten in 2017 met musea en overheden is een nieuwe impuls gegeven aan de mobiliteit van collecties van overheden. De aanwezige overheden – gemeenten, provincies en het Rijk – zeiden zich te willen inspannen voor een laagdrempelig bruikleenverkeer van hun collecties. In de Cultuurconvenant 2017-2020 is deze bereidheid nadrukkelijk bevestigd. De Code bruikleenverkeer 2017 maakt middels een aantal uitgangspunten concreet wat in het convenant is opgenomen.

Onderschrijving van de Code bruikleenverkeer betekent dat de verschillende partijen elkaar op de uitgangspunten kunnen aanspreken. En de partijen kunnen de uitgangspunten van de Code in het opstellen van een bruikleen- of beheercontract meenemen. De Code bruikleenverkeer neemt niet de plaats in van bruikleen- of beheercontracten. Maar biedt handvatten voor het denken over en de formulering van die contracten.

Alle uitgangspunten van de Code bruikleenverkeer 2017 en meer informatie, vindt u in de brochure "Code bruikleen 2017". Klik hier om op de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de brochure "Code bruikleen 2017" te downloaden.

De brochure is ontwikkeld in samenwerking met de Museumvereniging en op 11 juni 2018 onderschreven in het bestuurlijk overleg tussen de Minister van OCW, IPO en VNG.