Brabants Lof - Restauratie Karkooi

Restauratie en herbestemming van een historische karschop bij boerderij De Pekhoeve in Ulvenhout

Naam project: Restauratie Karkooi Ulvenhout
Naam organisatie: Stichting Boerderij de Pekhoeve

Rietdekkers aan het werk restauratie dak karschop, Stichting De Pekhoeve Ulvenhout.
De Pekhoeve is een rijksmonumentenensemble, gelegen in het centrum van Ulvenhout. De Karkooi, bij het monumentale boerderijcomplex is een van de weinige overgebleven karschoppen in Noord-Brabant: een stalling voor landbouwwerktuigen en ruituigen. De boerderij is door Stichting Boerderij de Pekhoeve van de gemeente Breda in erfpacht overgenomen en daarna met de inzet van vrijwilligers gerestaureerd en herbestemd. Nu restaureert de stichting ook de Karkooi. Zij wil het gebouw een maatschappelijke functie geven die het dorp ten goede komt, onder andere door er een ontmoetingscentrum en het bewonersinitiatief ‘Het Ruilboek’ onder te brengen.

Lees meer over boerderij De Pekhoeve

Dit project is ingediend door Stichting Boerderij de Pekhoeve en wordt van harte ondersteund door HKK Paulus van Daesdonck.

Rietdekkers aan het werk restauratie dak karschop, Stichting De Pekhoeve Ulvenhout