Brabantse organisaties voor natuurlijk erfgoed

Brabants Landschap

Brabants Landschap streeft ernaar om de verscheidenheid aan Brabantse biodiversiteit voor de toekomst veilig te stellen. Dit betreft ook bescherming van het cultuurhistorisch landschap: de organisatie richt zich op beheer, behoud en beleving van erfgoed in het cultuurhistorisch landschap. Hierbij gaat het zowel om gebouwd als ongebouwd erfgoed. Onderdeel van Brabants Landschap is het  Coördinatiepunt Landschapsbeheer, dat zich onder andere richt op de bescherming van kleine landschapselementen. Klik hier om de website van Brabants Landschap te bezoeken. 

Brabantse Milieufederatie

De Brabantse Milieufederatie zet zich in voor het behoud van natuur en landschappen in Brabant. Onderdeel van de Brabantse Milieufederatie is het Adviespunt Ruimtelijke ontwikkeling. Dit adviespunt ondersteunt burgers die zich bekommeren om landschap en natuur, die door ruimtelijke ontwikkeling worden bedreigd. Bezoek voor meer informatie de site van de Brabantse Milieufederatie.  

Stichting FRUITcultuur Brabant

Voor advies over fruitbomen en historische fruitrassen kunt u terecht bij Stichting FRUITcultuur Brabant. De stichting streeft naar het behoud en de bevordering van de fruitcultuur in Noord-Brabant door onder meer:

  • Adviezen over rassenkeuze bij aanplant van fruitbomen.
  • Hulp bij aanschaf van historische fruitrassen.
  • Adviezen over verzorging en snoei van fruitbomen.
  • Het organiseren van snoeicursussen.

Klik hier om naar de website van Stichting FRUITcultuur Brabant te gaan.

Verder lezen over natuurlijk erfgoed

  • Cultuurlandschap

    Over de belangrijkste organisaties die zich bezighouden met cultuurlandschap en informatie over het Brabants Groene Maatpak.

  • Immaterieel Erfgoed

    Wat is immaterieel erfgoed? En hoe kunnen we zorgen voor een goede borging van deze tradities, rituelen en ambachten?

Foto banner: Vennen Oisterwijk. VisitBrabant.

Josewine Hubers

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 93 98,
of stuur een mail:
info
@erfgoedbrabant.nl

Josewine Hubers, secretariaat