Brabants Lof - SEINRITE SLUIS 0

Een overgangsritueel dat de overgang naar een nieuwe fase in de levenscyclus van Sluis 0 en haar wachtershuisjes markeert.

Naam project: SEINRITE SLUIS 0
Naam organisatie: Stichting Weeshuisjes

Tekst loopt door onder foto.

Flyer met een hand die een vlag waait van het project 'Seinrite sluis 0'.

Vanwege de komende veranderingen en het heersend sentiment wat dit teweegbrengt willen we het initiatief nemen om bij de overgangsmomenten een passende rite de passage (bouwritueel) uit te voeren. Het betreft een kunstzinnig en participatief bouwritueel: ‘SEINRITE SLUIS 0’, waarbij seinvlaggen (internationale maritieme taal) uit de scheepvaart de basis vormen. Deze SEINRITE betreft een nieuwe, samen met bewoners ontwikkelde rite de passage: een overgangsritueel dat de overgang naar een nieuwe fase in de levenscyclus van Sluis 0 en haar wachtershuisjes markeert.