Brabants Lof - In Loco Dicto Rosendale

Een atlas van de kerken en kloosters in Roosendaal.

Naam project: In Loco Dicto Rosendale, een atlas van kerken en kloosters in Roosendaal

Tekst loopt door onder afbeelding.

Flyer van In Loco Dicto Rosendale.

Vroeger stonden onze steden er vol mee: kerken en kloosters, maar veel van dit erfgoed is tegenwoordig afgebroken en vervangen door nietszeggende architectuur met een invulling zonder betekenis. De gemeenschappelijke waarden van de Kerk zijn verloren gegaan en we staan aan de vooravond van een individualiserende samenleving. Het rapport ‘In Loco Dicto Rosendale - een atlas van de kerken en kloosters in Roosendaal’ neemt de lezer mee door de rijke roomse geschiedenis van Roosendaal. In verhaal, beeld en aan de hand van tijdlijnen en plattegronden wordt de historie terug naar voren gebracht op een schitterende en unieke manier. De opzet van deze atlas: het erfgoed zowel materieel als immaterieel beeld te geven en te vergelijken met de huidige situatie. In opdracht van de congregatie Charitas is door middel van een uitgebreide literatuurstudie de levensloop van de congregaties en parochies opnieuw weergegeven. Met foto’s, tijdlijnen en kaarten wordt meer duidelijkheid gecreëerd over dit verleden. Welke gebouwen van vroeger staan er nog? Welke niet meer? En wat is er met deze gebouwen gebeurt? De atlas geeft de fundamenten voor de vragen: hoe gaan we met ons religieus erfgoed om? En hoe kunnen we hier in het vervolg beter mee omgaan? In – het tot Brabants kloosterjaar uitgeroepen – 2021 is dit het uitgesproken moment om deze vragen te stellen en op een andere manier naar ons erfgoed te gaan kijken. De afbeelding bijgevoegd aan deze indiening geeft een beetje een beeld hoe de bebouwde omgeving is veranderd. Hoe deze grote majestueuze gebouwen zijn vervangen door architectuur van een ‘ander’ kaliber. Dit is waar de atlas verder op in gaat.