Brabants Lof - Canon van Bergen op Zoom

In de Canon worden in 54 korte hoofdstukken de ‘geschiedenis-highlights’ van Bergen op Zoom gepresenteerd.

Naam project: Canon van Bergen op Zoom
Naam organisatie: De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom

Binnen de volledig uit vrijwilligers bestaande Geschiedkundige Kring van Bergen op Zoom coördineert de werkgroepen Boeken het tot stand komen van De Canon van Bergen op Zoom, het ledengeschenk aan de 1200 leden in 2022. Het wordt een handzaam publieksboek waarin in 54 korte en prettig leesbare hoofdstukken de ‘geschiedenis-highlights’ van Bergen op Zoom worden gepresenteerd. Dit alles voorzien van veel interessant en herkenbaar beeld- en fotomateriaal. De hoofdstukken worden op vrijwillige basis geschreven door 14 lokale auteurs die zich in de betreffende onderwerpen gespecialiseerd hebben. De verschillende tijdvakken in de canon worden door lokale illustratoren voorzien van afbeeldingen. De canon richt zich op zowel jong als iets minder jong publiek. Onderdeel van deze canon is een jeugdcanon van 11 hoofdstukken (tijdvakken). Deze jeugdcanon geven wij ook uit als apart boekwerk en als cadeau aan alle scholen in Bergen op Zoom. De hoofdstukken in de canon gaan uit van een historische lokale gebeurtenis waardoor een grote variatie ontstaat aan onderwerpen. Zo komen onder andere culturele, religieuze en sociaal-economische aspecten aan bod.  Ook zullen de lezers parallellen ontdekken met actuele onderwerpen als bijvoorbeeld migratie, oorlogsdreiging, armoede, omgaan met ziektes, een snel veranderende samenleving en bijbehorende sociale structuren.