Brabants erfgoed in cijfers

De provincie Brabant kent vele soorten erfgoed vele organisaties die zich inzetten voor dit erfgoed. Hieronder vindt u een aantal cijfers en kengetallen achter dit erfgoed. Het betreft cijfers en kengetallen uit verschillende bronnen. Ook zijn het momentopnames, erfgoed en het erfgoedveld zijn immers voortdurend in beweging.

Hieronder de cijfers achter erfgoed in Brabant in vogelvlucht. U kunt de afbeeldingen vergroten door er op te klikken. Ook kunt u de gehele infographic Brabants Erfgoed in cijfers downloaden.

 

Erfgoed en geschiedenis

Kaart met erfgoedinstellingen aangesloten bij Brabants Heem. Ontwerper: Dijkmeijer-Information-design

Vele erfgoedorganisaties houden zich bezig met het behouden, ontwikkelen en doorgeven van kennis over het erfgoed en de geschiedenis van Noord-Brabant.

In Brabant zijn er 150 heemkundekringen, waarvan er 125 zijn aangesloten bij Brabants Heem. Het totaal aantal leden van heemkundekringen die zijn aangesloten bij Brabants Heem is ruim 32.000. Klik hier om de website van Brabants Heem te bezoeken.

De Historische Vereniging Brabant heeft als doel het ontwikkelen en doorgeven van kennis op dit gebied. De vereniging heeft ruim 260 leden. Klik hier om naar de site van de Historische Vereniging Brabant te gaan.

Museale collecties

Illustratie met kengetallen museale collecties in Brabant. Ontwerper: Dijkmeijer-Information-design

De museale collecties in Brabant bevatten 1252 deelcollecties met bijna 1,5 miljoen voorwerpen. De Brabantse heemkundekringen hebben 416 deelcollecties met ruim 1 miljoen voorwerpen. Wanneer we de voorwerpen uit de musea en de heemkundecollecties bij elkaar optellen, komen we met 2,5 miljoen voorwerpen uit op één voorwerp per Brabander!

Aangezien een groot aantal objecten nog niet is geregistreerd, betreft het hier een schatting.

Musea

Illustratie kaart met geregistreerde musea in Brabant. Ontwerper: Dijkmeijer-Information-design

Brabant heeft ongeveer 150 musea; hiervan zijn er 52 opgenomen in het Nederlands Museumregister. Duizenden vrijwilligers zijn actief in de musea. De meeste musea hebben geen betaalde krachten.

Collecties online

Illustratie online collecties in Noord-Brabant. Ontwerper: Dijkmeijer-Information-design

 

Er zijn 296 erfgoedinstellingen in Brabant. Hiervan tonen 92 instellingen (een deel van) de collectie online.

Monumenten en archeologie

Brabant telt vele monumenten en archeologisch waardevolle terreinen en objecten. Deze zijn in verschillende categorieën onder te brengen: gebouwde en archeologische Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, en archeologische complexen en terreinen.

Bron: De Erfgoedmonitor 

Rijksmonumenten

Illustratie Rijksmonumenten, standbeeld, kerkgebouw en stationsoverkapping. Ontwerper: Dijkmeijer-Information-design

Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die wegens hun nationale cultuurhistorische waarde door de overheid zijn aangewezen als beschermd monument. Van de 61.880 Rijksmonumenten in Nederland bevinden zich er 5832 in Brabant. Breda, s-Hertogenbosch en Tilburg hebben de meeste Rijksmonumenten.

Gemeentelijke monumenten

Illustratie gemeentelijke monumenten. Ontwerper: Dijkmeijer-Information-design

Als een gebouw of object geen nationale betekenis heeft, maar wel van plaatselijk of regionaal belang is, kan een gemeente besluiten om het aan te wijzen als gemeentelijk monument. Van de 55.801 gemeentelijke monumenten in Nederland, bevinden zich er 7791 in Brabant. Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Bergen op Zoom tellen de meeste gemeentelijke monumenten.

Beschermde stads- en dorpsgezichten

Illustratie beschermd stadsgezicht. Ontwerper: Dijkmeijer-Information-design

In Nederland worden niet alleen afzonderlijke monumenten beschermd, maar ook groepen van monumenten. Dit kan door gebieden aan te wijzen als Beschermde stads- en dorpsgezichten. Nederland telt 472 beschermde stads- en dorpsgezichten; 42 daarvan bevinden zich in Brabant.

Oorlogsmonumenten

Illustratie Oorlogsmonumenten. Ontwerper: Dijkmeijer-Information-design

Oorlogsmonumenten zijn opgericht om een overwinning te vieren of om de mensen die tijdens een oorlog gewond raakten of stierven te gedenken. Nederland telt in totaal 3801 oorlogsmonumenten; waarvan 465 in Brabant. ’s-Hertogenbosch, Boxmeer en Tilburg hebben de meeste oorlogsmonumenten.

Molens

Illustratie molens. Ontwerper: Dijkmeijer-Information-design

Van de 1208 molens in Nederland, telt Brabant er 132, waarvan 7 poldermolens, 12 watermolens en 113 korenmolens.

Bron: De Nederlandse Molendatabase

Archeologische Rijksmonumenten

Illustratie Archeologische rijksmonumenten, urn en grafheuvel. Ontwerper: Dijkmeijer-Information-design

Archeologische Rijksmonumenten zijn bijvoorbeeld grafheuvels, urnenvelden, sporen van Romeinse wegen en resten van middeleeuwse vestingwerken. Van de 1458 archeologische Rijksmonumenten in Nederland liggen er 105 in Brabant. Bladel, Bergeijk, Eersel en Boxmeer tellen de meeste archeologische Rijksmonumenten.

Archeologische complexen

Illustratie van kaart met archeologische complexen. Ontwerper: Dijkmeijer-Information-design

Een archeologisch monument kan bestaan uit meerdere archeologische complexen. Voorbeelden hiervan zijn kerken, grafheuvels en Romeinse villa’s. Van de 3989 archeologische complexen in Nederland bevinden zich er 280 in Brabant.

Archeologische terreinen

Illustratie inmeten archeologische terreinen. Ontwerper: Dijkmeijer-Information-design

Archeologische monumenten liggen op terreinen van verschillende omvang. Ook zijn er archeologische terreinen waar resten en sporen uit verschillende perioden en van verschillende complexen bij elkaar liggen. Nederland telt 1784 archeologische terreinen, waarvan er 81 in Brabant liggen.

Immaterieel erfgoed

Dijkmeijer-Information-design-immateriaal-erfgoed

Minstens zo belangrijk als monumenten, archeologie en collecties, is het immateriele erfgoed. In 2012 heeft Nederland het Verdrag ter bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed ondertekend. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland beheert de Inventaris van het beschermde Immaterieel erfgoed. Hierin zijn 144 beschermde Nederlandse tradities opgenomen. Daarvan zijn er 19 Brabantse tradities. Klik hier om de website van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland te bezoeken.

Bron: Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland

 

Landschappelijk erfgoed

Illustratie kaart met 9 regio's van Brabants Landschap. Ontwerper: Dijkmeijer-Information-design

Natuurlijk erfgoed in Brabant wordt sinds 1932 beschermd door Brabants Landschap. Brabants Landschap bezit bijna 16.000 hectare aan natuur, verdeeld over 61 gebieden in 9 regio’s. Klik hier om de website van Brabants Landschap te bezoeken.

Bron: Brabants Landschap

Dialecten

Illustratie kaart met Brabantse dialecten. Ontwerper: Dijkmeijer-Information-design

In 2006 is onderzoek gedaan naar het aantal inwoners van Noord-Brabant dat zegt (in meer of minder mate) dialect te spreken. Men kwam toen uit op circa 1,9 van de 2,4 miljoen Brabanders.

In ongeveer 150 lokale of regionale woordenboeken wordt de woordenschat van de Brabantse dialecten gedocumenteerd. Dit wordt gedaan door dialectliefhebbers, meestal verbonden aan een heemkundekring.

Meer weten over Brabantse erfgoedinstellingen? Kijk ook eens op Brabantserfgoed.nl.

Bannerfoto: Sint Janskathedraal, 's-Hertogenbosch. VisitBrabant

Doret Eeken

Vragen?

Bel mij op 06 - 52 78 94 07,
of stuur een mail:
doreteeken
@erfgoedbrabant.nl

Doret Eeken, projectmedewerker