Wat zijn diversiteit, toegankelijkheid en inclusie precies?

Welke definities gebruikt Erfgoed Brabant en hoe staan ze tot elkaar in verhouding?

In het erfgoedveld wordt veel gesproken over diversiteit, toegankelijkheid en inclusie. Maar wat bedoelen we precies wanneer we deze begrippen gebruiken. Op deze pagina leest u wat diversiteit, toegankelijkheid en inclusie voor Erfgoed Brabant betekenen. 

Diversiteit 

Diversiteit gaat over allerlei aspecten, zoals een culturele achtergrond, een lichamelijke of geestelijke gezondheid, gender, leeftijd, seksualiteit of sociaaleconomische achtergrond.

Diversiteit heeft betrekking op de vrijwilligersgroep, het personeelsbestand, het netwerk en het publiek van een erfgoedorganisatie. Maar het gaat ook over het 'verhaal' dat de erfgoedorganisatie vertelt. Bijvoorbeeld met een tentoonstelling vertelt een organisatie een met zorg gekozen verhaal, maar worden hierin alle aspecten meegenomen? Vertelt de tentoonstelling ook het verhaal van de vrouw? Van de arbeider? Van de tot slaaf gemaakte? 

Toegankelijkheid

In het geval van toegankelijkheid gebruikt Erfgoed Brabant de vierdeling fysieke toegankelijkheid, inhoudelijke toegankelijkheid, sociale toegankelijkheid en digitale toegankelijkheid. In het geval van fysieke toegankelijkheid gaat het om de letterlijke toegang van het museum, archief of heemkamer. Zijn het gebouw en de ruimtes goed toegankelijk voor iemand in een rolstoel? Of voor iemand die slechtziend of blind is?

Inhoudelijke toegankelijkheid heeft betrekking op de collectie en de collectiebeschrijving. Wordt er bijvoorbeeld kwetsende terminologie gebruikt? 

Sociale toegankelijkheid gaat over de gastvrijheid van een instelling, en over het belang van duidelijke en eenvoudig te verkrijgen informatie. 

Ten slotte digitale toegankelijkheid. Is de website te gebruiken door mensen met een visuele beperking? Wordt er gebruik gemaakt van ondertiteling, zodat iemand die doof is de video's kan volgen? 

Bekijk hieronder een overzicht van tools, handboeken en verdere inspiratie rondom inhoudelijke, fysieke en digitale toegankelijkheid.

Inclusie

Diversiteit en toegankelijkheid komen samen in het begrip ‘inclusie’. Voor Erfgoed Brabant gaat inclusie over de toegankelijkheid van een erfgoedinstelling - fysiek, inhoud, sociaal, digitaal - én houdt daarbij rekening met de diversiteit van de bezoekers en de medewerkers.

Inspirerend is het interview met Sherida Zorg, Manager Diversiteit van het Rijksmuseum. Aan STUDIO i vertelt zij hoe het Rijksmuseum streeft naar een inclusieve werkvloer én naar een inclusief museum waar alle bezoekers zich welkom voelen. Lees hier het interview met Sherida Zorg.