De vele vormen van het dialect in de Langstraat

Terwijl dialecten terrein verliezen in het Nederlands, neemt taalvariatie niet af maar juist toe.

Het artikel "Dialect en standaardtaal in contact: de vele vormen van het dialect in de Langstraat" ("Taal en Tongval") gaat over onderzoek van Yoïn van Spijk en Jos Swanenberg dat laat zien dat, terwijl dialecten terrein verliezen (als moedertaal en als dagelijkse omgangstaal) in het Nederlands, taalvariatie niet afneemt maar ze juist toeneemt.

Klik hier voor het artikel "Dialect en standaardtaal in contact: de vele vormen van het dialect in de Langstraat" van Yoïn van Spijk en Jos Swanenberg.