Webinar Immaterieel Erfgoed en de Omgevingswet

Georganiseerd door KIEN, in samenwerking met ErfgoedAcademie

Gratis

Deze webinar biedt kennis, handvatten én tips voor erfgoedgemeenschappen. 

Van kermis tot processie. Van Zomercarnaval tot Chinees Nieuwjaar. Immaterieel erfgoed geeft kleur aan ieders leven. De Omgevingswet, die op 1 juli 2023 in werking treedt, geeft gemeenten mogelijkheden om in hun omgevingsbeleid rekening te houden met immaterieel erfgoed – voor zover dit verbonden is met specifieke locaties. In deze webinar maak u kennis met het hoe en waarom van immaterieel erfgoed, de relatie die erfgoed heeft met de fysieke leefomgeving en hoe u immaterieel erfgoed kunt inbedden in de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Deze webinar biedt kennis, handvatten én tips voor erfgoedgemeenschappen. 

Met docent Yvonne Ploum (directeur ErfgoedAcademie) en experts onder andere Frank Altenburg (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en Marlous van den Akker (KIEN).

Deze webinar wordt georganiseerd door KIEN in samenwerking met de ErfgoedAcademie op woensdag 30 november 2022 van 14:00 tot 16:00 uur. U ontvangt vooraf een Zoomlink voor deelname.

Aanmelden kan via de site van de ErfgoedAcademie. Binnenkort vindt u op deze site meer informatie over het programma.

 

Foto: Angisa binden en koto maken. Bron: KIEN.