Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: beekdalen

Georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Kenniscentrum Landschap van de Universiteit Groningen

| online

gratis

Tijdens acht middagen staat het historisch-landschapsecologisch onderzoek voor Nederlandse landschapstypen en ecosystemen centraal.

Vijfde in een reeks lezingen die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dit jaar organiseren. Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer.

Aanleiding

Alle landschappen en ecosystemen in ons land zijn ontstaan door een langdurige wisselwerking tussen aarde, natuur en mens. Wie de opbouw en ontstaanswijze van een landschap wil begrijpen, dient daarvoor vakgebieden als aardwetenschappen, ecologie en cultuurhistorie met elkaar te verbinden. De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor een dergelijke interdisciplinaire aanpak, waarbij ook de contouren opdoemen van een nieuw integraal vakgebied: de historische landschapsecologie. Hoe ziet dit soort onderzoek er eigenlijk uit? Welke methoden zijn hiervoor beschikbaar? Welke resultaten zijn hier tot dusverre mee geboekt? En wat zijn de belangrijkste wetenschappelijke uitdagingen voor de komende jaren?

In de praktijk zien we dat natuur- en landschapsbeheer, waterbeheer en erfgoedzorg steeds intensiever met elkaar worden verbonden. Verouderde sectorale benaderingen worden ingeruild voor een nieuwe vorm van integraal terreinbeheer, waarin natuurwaarden, erfgoedwaarden en aardkundige waarden in samenhang met elkaar worden beschermd en beheerd. Wat betekent dit voor inrichting en beheer van terreinen? Welk vooronderzoek is precies nodig? Hoe kan dit worden omgezet in meer integrale inrichtings- en beheervormen? Welke projecten kunnen hierbij tot voorbeeld dienen? En welke uitdagingen liggen er de komende jaren in de verschillende landschappen en ecosystemen?

Programma bijeenkomst 5  Beekdalen

moderator: Theo Spek

  • Ab Grootjans (Rijksuniversiteit Groningen) - Beekdalherstel is nog steeds een uitdaging
  • Nico Willemse (Adviesbureau RAAP) - Beken in Oost-Nederland: land naar mensenhand¬†
  • Rik Vaessen (Adviesbureau RAAP) - (Pre)historische beekdallandschappen in Zuid-Nederland

Praktische informatie

Datum: 24 juni 2021, 13:30 - 16:00 uur
Kosten: gratis, na aanmelding
De bijeenkomst vindt online plaats

Aanmelden en meer informatie via de website van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Dommel bij Gemonde, Bron: Wikimedia Commons, foto: By Taks